Gói Combo Nghe Gọi DATA Viettel

Tổng hợp các gói cước combo nghe gọi và data viettel. Gói cước gọi nội ngoại mạng miễn phí bao gồm cả data 4g viettel. Các gói cước 2Gb/ngày lướt web thả ga.

ST150

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

ST150 988702020 gửi 9123

V150

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150 988702020 gửi 9123

F140

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

F140 988702020 gửi 9123

V380

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 380.000 ₫

V380 988702020 gửi 9123

V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120 988702020 gửi 9123

F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

F90 988702020 gửi 9123

3F90

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

Phí ĐK: 270.000 ₫

3F90 988702020 gửi 9123

6F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 540.000 ₫

6F90 988702020 gửi 9123

12F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12F90 988702020 gửi 9123

B100K

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

B100K 988702020 gửi 9123

F70

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

F70 988702020 gửi 9123

F120

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

F120 988702020 gửi 9123

F120U

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

F120U 988702020 gửi 9123

V200K

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 1 Tháng

Phí ĐK: 200.000 ₫

V200K 988702020 gửi 9123

V150K

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150K 988702020 gửi 9123

V90K

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90K 988702020 gửi 9123

V70K

250P nội mạng + 400MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70K 988702020 gửi 9123

V50S

200P nội mạng + 300MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50S 988702020 gửi 9123

6PS90

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 540.000 ₫

6PS90 988702020 gửi 9123

ST200

Free Nội mạng <20p + 100 Phút Ngoại mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

ST200 988702020 gửi 9123

FT50

Free NM <10 phút + 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

FT50 988702020 gửi 9123

C20K

50p Nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

C20K 988702020 gửi 9123

V50K

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50K 988702020 gửi 9123

F190

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 190.000 ₫

F190 988702020 gửi 9123

V120K

Nội mạng: 400 Phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120K 988702020 gửi 9123

V30K

Nội mạng: 100 Phút + 200MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

V30K 988702020 gửi 9123

T15D

Nội mạng: 150 phút + 150MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

T15D 988702020 gửi 9123

C2400

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

C2400 988702020 gửi 9123

C3600

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

C3600 988702020 gửi 9123

C6000

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

C6000 988702020 gửi 9123

6V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 720.000 ₫

6V120 988702020 gửi 9123

12V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12V120 988702020 gửi 9123

V90X

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90X 988702020 gửi 9123

V70X

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70X 988702020 gửi 9123

V120X

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120X 988702020 gửi 9123

V150X

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150X 988702020 gửi 9123

SG120

Free Nội mạng <20 phút + 40 phút ngoại mạng + 7GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

SG120 988702020 gửi 9123

TOUR40K

100 phút Nội mạng + 7GB

Hạn dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 40.000 ₫

TOUR40K 988702020 gửi 9123

Korea5

1000 phút nội mạng + 500SMS + 250 Phút gọi Hàn Quốc + 10GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

Korea5 988702020 gửi 9123

Korea3

500 phút nội mạng + 150SMS + 100 Phút gọi Hàn Quốc + 5GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

Korea3 988702020 gửi 9123

12V90

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12V90 988702020 gửi 9123

F90U

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

F90U 988702020 gửi 9123

F30

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

F30 988702020 gửi 9123

CPS90

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

CPS90 988702020 gửi 9123

G70N

Free nội mạng <10p + 3GB + 20p NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

G70N 988702020 gửi 9123

DT100

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 110.000 ₫

DT100 988702020 gửi 9123

DT50

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 55.000 ₫

DT50 988702020 gửi 9123

QTI60

Nội mạng 600 Phút + 6GB + 60P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 60.000 ₫

QTI60 988702020 gửi 9123

T50D

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

T50D 988702020 gửi 9123

T50N

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

T50N 988702020 gửi 9123

V1SV

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V1SV 988702020 gửi 9123

V199

Free Nội Mạng <20p + 50P NM + 6GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 199.000 ₫

V199 988702020 gửi 9123

V90Z

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90Z 988702020 gửi 9123

HT100

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

HT100 988702020 gửi 9123

DB89

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 100SMS

2GB/ngày trong tỉnh + 2GB ngoài tỉnh

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 89.000 ₫

DB89 988702020 gửi 9123

T200

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

T200 988702020 gửi 9123

V30X

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

V30X 988702020 gửi 9123

PQ70

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

PQ70 988702020 gửi 9123

V200X

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

V200X 988702020 gửi 9123

V200C

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

V200C 988702020 gửi 9123

V150C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150C 988702020 gửi 9123

V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120C 988702020 gửi 9123

V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90C 988702020 gửi 9123

V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70C 988702020 gửi 9123

V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50C 988702020 gửi 9123

12F90U

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12F90U 988702020 gửi 9123

V120Z

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V120Z 988702020 gửi 9123

V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120N 988702020 gửi 9123

3V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 360.000 ₫

3V120N 988702020 gửi 9123

6V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 720.000 ₫

6V120N 988702020 gửi 9123

12V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12V120N 988702020 gửi 9123

3V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 360.000 ₫

3V120 988702020 gửi 9123

3V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

3V50C 988702020 gửi 9123

6V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

6V50C 988702020 gửi 9123

12V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 600.000 ₫

12V50C 988702020 gửi 9123

3V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 210.000 ₫

3V70C 988702020 gửi 9123

6V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 420.000 ₫

6V70C 988702020 gửi 9123

12V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 840.000 ₫

12V70C 988702020 gửi 9123

3V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 270.000 ₫

3V90C 988702020 gửi 9123

6V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 540.000 ₫

6V90C 988702020 gửi 9123

12V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12V90C 988702020 gửi 9123

3V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 360.000 ₫

3V120C 988702020 gửi 9123

6V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 720.000 ₫

6V120C 988702020 gửi 9123

12V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12V120C 988702020 gửi 9123

V7C

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

Phí ĐK: 7.000 ₫

V7C 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm