Gói Combo Nghe Gọi DATA Viettel

Tổng hợp các gói cước combo nghe gọi và data viettel. Gói cước gọi nội ngoại mạng miễn phí bao gồm cả data 4g viettel. Các gói cước 2Gb/ngày lướt web thả ga.

ST150

150.000 ₫

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

ST150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F140

120.000 ₫

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F140 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V380

380.000 ₫

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V380 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HI90

90.000 ₫

100P Nội Mạng + 30P NM +3GB + 30sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

HI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F90

90.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3F90

270.000 ₫

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

3F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6F90

540.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

6F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12F90

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

12F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B150K

150.000 ₫

Nội mạng 500p + 500SMS + 1,5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B100K

100.000 ₫

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B100K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F70

70.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F120

120.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200K

200.000 ₫

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150K

150.000 ₫

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

V150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90K

90.000 ₫

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6PS90

540.000 ₫

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

6PS90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B155

155.000 ₫

400 phút Nội Mạng + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B155 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B120D

120.000 ₫

300 phút Nội Mạng + 2GB + 50sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

B120D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM150S

150.000 ₫

350 phút Nội Mạng + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM150S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM200S

200.000 ₫

500 phút Nội Mạng + 5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM200S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM250S

250.000 ₫

600 phút Nội Mạng + 6GB + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM250S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM300S

300.000 ₫

650 phút Nội Mạng + 8GB + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM300S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FT50

50.000 ₫

Free NM <10 phút + 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

FT50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T400

400.000 ₫

Free NM <60 phút + 100p Ngoại mạng + 15GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T400 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C20K

20.000 ₫

50p Nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

C20K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V50K

50.000 ₫

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

V50K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F190

190.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F190 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T15D

15.000 ₫

Nội mạng: 150 phút + 150MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

T15D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C30K

30.000 ₫

Nội mạng: 70 phút + 700MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C2400

200.000 ₫

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C2400 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C3600

300.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C3600 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C6000

500.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C6000 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C70K

70.000 ₫

Nội mạng: 150 phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C70K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V70X

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120X

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150X

150.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V150X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HS50

50.000 ₫

200 phút Nội mạng + 200SMS NM + 2GB

Hạn dùng: 30 ngày

HS50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TOUR40K

40.000 ₫

100 phút Nội mạng + 7GB

Hạn dùng: 7 ngày

TOUR40K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

Korea5

500.000 ₫

1000 phút nội mạng + 500SMS + 250 Phút gọi Hàn Quốc + 10GB

Hạn dùng: 30 ngày

Korea5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

Korea3

300.000 ₫

500 phút nội mạng + 150SMS + 100 Phút gọi Hàn Quốc + 5GB

Hạn dùng: 30 ngày

Korea3 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

12V90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F30

30.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

F30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CPS90

90.000 ₫

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

CPS90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT100

110.000 ₫

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT50

55.000 ₫

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

QTI60

60.000 ₫

Nội mạng 600 Phút + 6GB + 60P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

QTI60 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T50D

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T50N

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90Z

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T200

200.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T500

500.000 ₫

Free Nội Mạng <60p + 500p NM + 350SMS + 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T500 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V30X

30.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

V30X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

PQ70

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

PQ70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200X

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200C

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120Z

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V90C

270.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V90C

540.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90C

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V7C

7.000 ₫

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

V7C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V200C

1.200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

6V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V200C

2.400.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

12V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX30

30.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 1 tháng

KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX30

180.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX30

360.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX50

50.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX50

300.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX50

600.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX70

70.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX70

420.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX70

840.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V300S

300.000 ₫

350 phút gọi liên mạng + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V300S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST10N

10.000 ₫

Data: 2GB + Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

1N

10.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

1N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3N

30.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

3N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

7N

70.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

7N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

30N

300.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

30N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

90N

900.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

90N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

180N

1.800.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

180N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

360N

3.600.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

360N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T15K

15.000 ₫

75 phút gọi nội mạng + 150MB

Hạn dùng: 7 Ngày 

T15K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90B

90.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V90B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V90B

540.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V90B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90B

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V90B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V120B

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V120B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V120B

720.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V120B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120B

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V120B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150B

150.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V150B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V150B

900.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V150B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V150B

1.800.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V150B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V200B

2.400.000 ₫

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V200B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V200B

1.200.000 ₫

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V200B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12MXH120

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12MXH120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200B

200.000 ₫

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V200B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MXH120

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

MXH120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6MXH120

720.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6MXH120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12MXH150

1.800.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12MXH150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6MXH150

900.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6MXH150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MXH150

150.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 ngày

MXH150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3TV90C

270.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TV90C

540.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TV90C

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TV120C

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TV120C

720.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3TV120C

360.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV120C

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V160B

160.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V160B

480.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V160B

960.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V160B

1.920.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V180B

2.160.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V180B

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V180B

540.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V180B

180.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V15B

15.000 ₫

Data: Free Nội Mạng <5 Phút + 500MB

Hạn Dùng: 15 Ngày

V15B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V25B

25.000 ₫

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 15 Ngày

V25B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V35B

35.000 ₫

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 15 Ngày

V35B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm