Gói Combo Nghe Gọi DATA Viettel

Tổng hợp các gói cước combo nghe gọi và data viettel. Gói cước gọi nội ngoại mạng miễn phí bao gồm cả data 4g viettel. Các gói cước 2Gb/ngày lướt web thả ga.

ST150

150.000 ₫

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

ST150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150

150.000 ₫

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F140

120.000 ₫

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F140 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V380

380.000 ₫

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V380 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HI90

90.000 ₫

100P Nội Mạng + 30P NM +3GB + 30sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

HI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F90

90.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3F90

270.000 ₫

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

3F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6F90

540.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

6F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12F90

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

12F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B150K

150.000 ₫

Nội mạng 500p + 500SMS + 1,5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B100K

100.000 ₫

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B100K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F70

70.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F120

120.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F120U

120.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F120U 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200K

200.000 ₫

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150K

150.000 ₫

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

V150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90K

90.000 ₫

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V70K

70.000 ₫

250P nội mạng + 400MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V50S

50.000 ₫

200P nội mạng + 300MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6PS90

540.000 ₫

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

6PS90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST200

200.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 100 Phút Ngoại mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B155

155.000 ₫

400 phút Nội Mạng + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B155 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B120D

120.000 ₫

300 phút Nội Mạng + 2GB + 50sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

B120D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM150S

150.000 ₫

350 phút Nội Mạng + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM150S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM200S

200.000 ₫

500 phút Nội Mạng + 5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM200S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM250S

250.000 ₫

600 phút Nội Mạng + 6GB + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM250S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM300S

300.000 ₫

650 phút Nội Mạng + 8GB + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM300S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FT50

50.000 ₫

Free NM <10 phút + 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

FT50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T400

400.000 ₫

Free NM <60 phút + 100p Ngoại mạng + 15GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T400 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C20K

20.000 ₫

50p Nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

C20K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V50K

50.000 ₫

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

V50K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F190

190.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F190 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120K

120.000 ₫

Nội mạng: 400 Phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V30K

30.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút + 200MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T15D

15.000 ₫

Nội mạng: 150 phút + 150MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

T15D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C30K

30.000 ₫

Nội mạng: 70 phút + 700MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C2400

200.000 ₫

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C2400 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C3600

300.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C3600 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C6000

500.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C6000 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V120

720.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

6V120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V120

1.440.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

12V120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C70K

70.000 ₫

Nội mạng: 150 phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C70K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90X

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V70X

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120X

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150X

150.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V150X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SG120

120.000 ₫

Free Nội mạng <20 phút + 40 phút ngoại mạng + 7GB

Hạn dùng: 30 ngày

SG120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HS50

50.000 ₫

200 phút Nội mạng + 200SMS NM + 2GB

Hạn dùng: 30 ngày

HS50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TOUR40K

40.000 ₫

100 phút Nội mạng + 7GB

Hạn dùng: 7 ngày

TOUR40K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

Korea5

500.000 ₫

1000 phút nội mạng + 500SMS + 250 Phút gọi Hàn Quốc + 10GB

Hạn dùng: 30 ngày

Korea5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

Korea3

300.000 ₫

500 phút nội mạng + 150SMS + 100 Phút gọi Hàn Quốc + 5GB

Hạn dùng: 30 ngày

Korea3 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

12V90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F90U

90.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

F90U 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F30

30.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

F30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CPS90

90.000 ₫

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

CPS90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

G70N

70.000 ₫

Free nội mạng <10p + 3GB + 20p NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

G70N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT100

110.000 ₫

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT50

55.000 ₫

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

QTI60

60.000 ₫

Nội mạng 600 Phút + 6GB + 60P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

QTI60 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T50D

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T50N

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V1SV

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V1SV 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V199

199.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50P NM + 6GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V199 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90Z

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HT100

100.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

HT100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T200

200.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T500

500.000 ₫

Free Nội Mạng <60p + 500p NM + 350SMS + 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T500 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V30X

30.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

V30X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

PQ70

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

PQ70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200X

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200C

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150C

150.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V150C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120C

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V70C

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V50C

50.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12F90U

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

12F90U 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120Z

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120N

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V120N

360.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V120N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V120N

720.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V120N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V120N

1.440.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V120N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V120

360.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V50C

150.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V50C

300.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V50C

600.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V70C

210.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V70C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V70C

420.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V70C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V70C

840.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V70C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V90C

270.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V90C

540.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90C

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V120C

360.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V120C

720.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V120C

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V7C

7.000 ₫

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

V7C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V200C

1.200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

6V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V200C

2.400.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

12V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V120Z

270.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

3V120Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V120Z

540.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

6V120Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V120Z

1.080.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

12V120Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX30

30.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 1 tháng

KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX30

180.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX30

360.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX50

50.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX50

300.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX50

600.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX70

70.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX70

420.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX70

840.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90S

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V300S

300.000 ₫

350 phút gọi liên mạng + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V300S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST10N

10.000 ₫

Data: 2GB + Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

1N

10.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

1N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3N

30.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

3N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

7N

70.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

7N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

30N

300.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

30N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

90N

900.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

90N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

180N

1.800.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

180N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

360N

3.600.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

360N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T15K

15.000 ₫

75 phút gọi nội mạng + 150MB

Hạn dùng: 7 Ngày 

T15K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V150C

450.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V150C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V150C

900.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V150C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V150C

1.800.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V150C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV7K

7.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

TV7K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV120K

120.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

TV120K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm