Gói DATA Viettel - Tổng hợp gói dữ liệu 3g 4g Viettel rẻ nhất

Bạn đang tìm gói cước 3G 4G dữ liệu data viettel để truy cập Internet? Hãy chọn gói cước phù hợp rồi ấn đăng ký nhé. Hoặc chat với chúng tôi sđt của bạn để được tư vấn gói cước phù hợp Miễn Phí.

MT20N

20.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

MT20N 988702020 gửi 9123

UMAX300

300.000 ₫

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

UMAX300 988702020 gửi 9123

MIMAX200

200.000 ₫

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX200 988702020 gửi 9123

MIMAX125

125.000 ₫

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX125 988702020 gửi 9123

MIMAX90

90.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX90 988702020 gửi 9123

MIMAX70

70.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX70 988702020 gửi 9123

MIMAX450

450.000 ₫

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

MIMAX450 988702020 gửi 9123

MIMAXSV

50.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

MIMAXSV 988702020 gửi 9123

ECOD50

50.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

ECOD50 988702020 gửi 9123

ST30K

30.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

ST30K 988702020 gửi 9123

ST15K

15.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

ST15K 988702020 gửi 9123

ST90

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90 988702020 gửi 9123

XL90U

90.000 ₫

Data: 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

XL90U 988702020 gửi 9123

XL50

50.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

XL50 988702020 gửi 9123

3MI5D

15.000 ₫

Data: 1500MB

Hạn Dùng: 3 ngày

3MI5D 988702020 gửi 9123

7MI5D

35.000 ₫

Data: 3500MB

Hạn Dùng: 7 ngày

7MI5D 988702020 gửi 9123

15MI5D

75.000 ₫

Data: 7500MB

Hạn Dùng: 15 ngày

15MI5D 988702020 gửi 9123

MI10D

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI10D 988702020 gửi 9123

ST70

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70 988702020 gửi 9123

ST120K

120.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST120K 988702020 gửi 9123

ST120U

120.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

ST120U 988702020 gửi 9123

ST120

120.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

ST120 988702020 gửi 9123

MIMAX25

25.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAX25 988702020 gửi 9123

MIMAXVAS

100.000 ₫

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAXVAS 988702020 gửi 9123

MIMAXSVVAS

80.000 ₫

Free MobiTV, Mycip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Đọc báo Netnews, Sieuhai + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAXSVVAS 988702020 gửi 9123

MIMAX15VAS

100.000 ₫

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAX15VAS 988702020 gửi 9123

MI50K

50.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

MI50K 988702020 gửi 9123

MT10U

10.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h trong ngày

MT10U 988702020 gửi 9123

12XL50

600.000 ₫

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

12XL50 988702020 gửi 9123

ST30

30.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

ST30 988702020 gửi 9123

EST120

120.000 ₫

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB

Hạn dùng: 30 ngày

EST120 988702020 gửi 9123

12EST120

1.440.000 ₫

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB/30 ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

12EST120 988702020 gửi 9123

EST30

30.000 ₫

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

EST30 988702020 gửi 9123

MI20K

20.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

MI20K 988702020 gửi 9123

G70D

70.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 30 ngày

G70D 988702020 gửi 9123

SG90

90.000 ₫

DATA:  9GB

Hạn dùng: 30 ngày

SG90 988702020 gửi 9123

PT25

25.000 ₫

Data: 3GB

Hạn dùng: 30 ngày

PT25 988702020 gửi 9123

XL100

100.000 ₫

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

XL100 988702020 gửi 9123

CM100

100.000 ₫

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

CM100 988702020 gửi 9123

ST70Z

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70Z 988702020 gửi 9123

ST90SV

70.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + Free Data truy cập Tiktok

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90SV 988702020 gửi 9123

ST1SV

120.000 ₫

Data: 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

ST1SV 988702020 gửi 9123

ST1H

90.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

ST1H 988702020 gửi 9123

DC50

50.000 ₫

Data: 450MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DC50 988702020 gửi 9123

DC70

70.000 ₫

Data: 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DC70 988702020 gửi 9123

ST70K

70.000 ₫

Data: 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70K 988702020 gửi 9123

ST90K

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90K 988702020 gửi 9123

ST150K

150.000 ₫

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST150K 988702020 gửi 9123

ST10K

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10K 988702020 gửi 9123

ST5K

5.000 ₫

Data: 500MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST5K 988702020 gửi 9123

ECOD20

20.000 ₫

DATA: 1.5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

ECOD20 988702020 gửi 9123

ECOD10

10.000 ₫

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

ECOD10 988702020 gửi 9123

E10

10.000 ₫

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

E10 988702020 gửi 9123

UMAX50N

50.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

UMAX50N 988702020 gửi 9123

6ST120

720.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

6ST120 988702020 gửi 9123

12ST120

1.440.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

12ST120 988702020 gửi 9123

ST12H

1.080.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

ST12H 988702020 gửi 9123

3UMAX50

150.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

3UMAX50 988702020 gửi 9123

6UMAX50

300.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

6UMAX50 988702020 gửi 9123

12UMAX50

600.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

12UMAX50 988702020 gửi 9123

ST5KM

5.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST5KM 988702020 gửi 9123

UMAX50

50.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

UMAX50 988702020 gửi 9123

3UMAX50N

150.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

3UMAX50N 988702020 gửi 9123

6UMAX50N

300.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

6UMAX50N 988702020 gửi 9123

12UMAX50N

600.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

12UMAX50N 988702020 gửi 9123

MI2K

2.000 ₫

Data: 50 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI2K 988702020 gửi 9123

MI3K

3.000 ₫

Data: 100 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI3K 988702020 gửi 9123

MI5K

5.000 ₫

Data: 200 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI5K 988702020 gửi 9123

MI5D

5.000 ₫

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

MI5D 988702020 gửi 9123

WC1

10.000 ₫

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

WC1 988702020 gửi 9123

WC2

20.000 ₫

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

WC2 988702020 gửi 9123

MI5S

5.000 ₫

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

MI5S 988702020 gửi 9123

G3

9.000 ₫

Data: 3 GB

Hạn Dùng: 3h sau khi đăng ký

G3 988702020 gửi 9123

ST30KM

30.000 ₫

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

ST30KM 988702020 gửi 9123

ST50KM

50.000 ₫

DATA: 25 GB

Hạn dùng: 5 Ngày

ST50KM 988702020 gửi 9123

H5

5.000 ₫

DATA: 1 GB

Hạn dùng: 60 Phút 

H5 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm