Gói DATA Viettel - Tổng hợp gói dữ liệu 3g 4g Viettel rẻ nhất

Bạn đang tìm gói cước 3G 4G dữ liệu data viettel để truy cập Internet? Hãy chọn gói cước phù hợp rồi ấn đăng ký nhé. Hoặc chat với chúng tôi sđt của bạn để được tu vấn gói cước phù hợp Miễn Phí.

MT20N

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

Phí ĐK: 20.000 ₫

MT20N 988702020 gửi 9123

UMAX300

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

UMAX300 988702020 gửi 9123

MIMAX200

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

MIMAX200 988702020 gửi 9123

MIMAX125

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 125.000 ₫

MIMAX125 988702020 gửi 9123

MIMAX90

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

MIMAX90 988702020 gửi 9123

MIMAX70

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

MIMAX70 988702020 gửi 9123

MIMAX450

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 450.000 ₫

MIMAX450 988702020 gửi 9123

MIMAXSV

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MIMAXSV 988702020 gửi 9123

ECOD50

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

ECOD50 988702020 gửi 9123

ST30K

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

ST30K 988702020 gửi 9123

ST15K

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

ST15K 988702020 gửi 9123

ST90

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

ST90 988702020 gửi 9123

XL90U

Data: 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

XL90U 988702020 gửi 9123

XL50

Data: 5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

XL50 988702020 gửi 9123

3MI5D

Data: 1500MB

Hạn Dùng: 3 ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

3MI5D 988702020 gửi 9123

7MI5D

Data: 3500MB

Hạn Dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 35.000 ₫

7MI5D 988702020 gửi 9123

15MI5D

Data: 7500MB

Hạn Dùng: 15 ngày

Phí ĐK: 75.000 ₫

15MI5D 988702020 gửi 9123

MI10D

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Phí ĐK: 10.000 ₫

MI10D 988702020 gửi 9123

D30

Data: 2.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

 

Phí ĐK: 30.000 ₫

D30 988702020 gửi 9123

ST70

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST70 988702020 gửi 9123

ST120K

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST120K 988702020 gửi 9123

ST120U

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST120U 988702020 gửi 9123

ST120

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST120 988702020 gửi 9123

MIMAX25

Data: 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 25.000 ₫

MIMAX25 988702020 gửi 9123

MIMAXVAS

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

MIMAXVAS 988702020 gửi 9123

MIMAXSVVAS

Free MobiTV, Mycip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Đọc báo Netnews, Sieuhai + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 80.000 ₫

MIMAXSVVAS 988702020 gửi 9123

MIMAX15VAS

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

MIMAX15VAS 988702020 gửi 9123

MI50K

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MI50K 988702020 gửi 9123

MT10U

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h trong ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

MT10U 988702020 gửi 9123

12XL50

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 600.000 ₫

12XL50 988702020 gửi 9123

ST30

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

ST30 988702020 gửi 9123

EST120

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

EST120 988702020 gửi 9123

12EST120

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB/30 ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12EST120 988702020 gửi 9123

EST30

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

EST30 988702020 gửi 9123

MI20K

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

MI20K 988702020 gửi 9123

G70D

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

G70D 988702020 gửi 9123

SG90

DATA:  9GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

SG90 988702020 gửi 9123

PT25

Data: 3GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 25.000 ₫

PT25 988702020 gửi 9123

XL100

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

XL100 988702020 gửi 9123

CM100

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

CM100 988702020 gửi 9123

ST70Z

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST70Z 988702020 gửi 9123

ST90SV

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST90SV 988702020 gửi 9123

ST1SV

Data: 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST1SV 988702020 gửi 9123

ST1H

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Phí ĐK: 90.000 ₫

ST1H 988702020 gửi 9123

DC50

Data: 450MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

DC50 988702020 gửi 9123

DC70

Data: 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

DC70 988702020 gửi 9123

ST70K

Data: 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST70K 988702020 gửi 9123

ST90K

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

ST90K 988702020 gửi 9123

ST150K

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

ST150K 988702020 gửi 9123

ST10K

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Phí ĐK: 10.000 ₫

ST10K 988702020 gửi 9123

ST5K

Data: 500MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Phí ĐK: 5.000 ₫

ST5K 988702020 gửi 9123

ECOD20

DATA: 1.5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

ECOD20 988702020 gửi 9123

ECOD10

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

ECOD10 988702020 gửi 9123

E10

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

E10 988702020 gửi 9123

UMAX50

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

UMAX50 988702020 gửi 9123

6ST120

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 720.000 ₫

6ST120 988702020 gửi 9123

12ST120

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12ST120 988702020 gửi 9123

ST12H

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

ST12H 988702020 gửi 9123

3UMAX50

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Phí ĐK: 150.000 ₫

3UMAX50 988702020 gửi 9123

6UMAX50

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 300.000 ₫

6UMAX50 988702020 gửi 9123

12UMAX50

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 600.000 ₫

12UMAX50 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm