Tổng hợp các gói tháng viettel - Gói cước viettel tháng miễn phí data

Dùng thả ga cả tháng không lo hết tiền, hết data khi đăng ký gói cước tháng của viettel. Bạn hãy lựa chọn gói tháng viettel sao cho phù hợp với mình nhé! Chat với chúng tôi để được tư vấn thêm.

UMAX300

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

UMAX300 988702020 gửi 9123

MIMAX200

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

MIMAX200 988702020 gửi 9123

MIMAX125

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 125.000 ₫

MIMAX125 988702020 gửi 9123

MIMAX90

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

MIMAX90 988702020 gửi 9123

MIMAX70

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

MIMAX70 988702020 gửi 9123

MIMAX450

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 450.000 ₫

MIMAX450 988702020 gửi 9123

MIMAXSV

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MIMAXSV 988702020 gửi 9123

ECOD50

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

ECOD50 988702020 gửi 9123

ST150

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

ST150 988702020 gửi 9123

KM250V

DATA: 1500P NM + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 250.000 ₫

KM250V 988702020 gửi 9123

KM300V

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

KM300V 988702020 gửi 9123

D90

DATA: 10GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

D90 988702020 gửi 9123

D200

DATA: 20GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

D200 988702020 gửi 9123

D120

DATA: 12GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

D120 988702020 gửi 9123

D70

DATA: 7GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

D70 988702020 gửi 9123

D50

DATA: 3.5GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

D50 988702020 gửi 9123

V150

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150 988702020 gửi 9123

F140

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

F140 988702020 gửi 9123

V380

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 380.000 ₫

V380 988702020 gửi 9123

V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120 988702020 gửi 9123

ST90

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

ST90 988702020 gửi 9123

F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

F90 988702020 gửi 9123

B100K

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

B100K 988702020 gửi 9123

T70K

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

T70K 988702020 gửi 9123

F70

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

F70 988702020 gửi 9123

T50K

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

T50K 988702020 gửi 9123

F120

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

F120 988702020 gửi 9123

F120U

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

F120U 988702020 gửi 9123

XL90U

Data: 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

XL90U 988702020 gửi 9123

V200K

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 1 Tháng

Phí ĐK: 200.000 ₫

V200K 988702020 gửi 9123

V150K

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150K 988702020 gửi 9123

KM150V

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 1 Tháng

Phí ĐK: 150.000 ₫

KM150V 988702020 gửi 9123

KM120V

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

KM120V 988702020 gửi 9123

KM119

750P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 119.000 ₫

KM119 988702020 gửi 9123

V90K

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90K 988702020 gửi 9123

V70K

250P nội mạng + 400MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70K 988702020 gửi 9123

KM69

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 69.000 ₫

KM69 988702020 gửi 9123

V50S

200P nội mạng + 300MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50S 988702020 gửi 9123

XL50

Data: 5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

XL50 988702020 gửi 9123

D30

Data: 2.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

 

Phí ĐK: 30.000 ₫

D30 988702020 gửi 9123

MP30

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

MP30 988702020 gửi 9123

ST200

Free Nội mạng <20p + 100 Phút Ngoại mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

ST200 988702020 gửi 9123

ST70

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST70 988702020 gửi 9123

ST120K

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST120K 988702020 gửi 9123

ST120U

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST120U 988702020 gửi 9123

ST120

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST120 988702020 gửi 9123

MIMAX25

Data: 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 25.000 ₫

MIMAX25 988702020 gửi 9123

MIMAXVAS

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

MIMAXVAS 988702020 gửi 9123

MIMAXSVVAS

Free MobiTV, Mycip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Đọc báo Netnews, Sieuhai + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 80.000 ₫

MIMAXSVVAS 988702020 gửi 9123

MIMAX15VAS

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

MIMAX15VAS 988702020 gửi 9123

DK50

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

DK50 988702020 gửi 9123

KM99

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 99.000 ₫

KM99 988702020 gửi 9123

S30

1500 SMS Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

S30 988702020 gửi 9123

EST120

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

EST120 988702020 gửi 9123

T100

Gọi nội mạng: 500 Phút

Gọi ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

T100 988702020 gửi 9123

V50

Gọi nội mạng: 170 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50 988702020 gửi 9123

V35

Gọi nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 35.000 ₫

V35 988702020 gửi 9123

F190

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 190.000 ₫

F190 988702020 gửi 9123

V120K

Nội mạng: 400 Phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120K 988702020 gửi 9123

V30K

Nội mạng: 100 Phút + 200MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

V30K 988702020 gửi 9123

V70

250 Phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70 988702020 gửi 9123

V79

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 79.000 ₫

V79 988702020 gửi 9123

V100K

Free Nội mạng <=20p + 25P NM + 3GB

Hạn Dùng: 07 ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

V100K 988702020 gửi 9123

MP70

Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

MP70 988702020 gửi 9123

KM29

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 29.000 ₫

KM29 988702020 gửi 9123

KM49

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 49.000 ₫

KM49 988702020 gửi 9123

KM30S

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

KM30S 988702020 gửi 9123

C2400

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

C2400 988702020 gửi 9123

C3600

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

C3600 988702020 gửi 9123

C6000

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

C6000 988702020 gửi 9123

MP90

Free Nội mạng: <20 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

MP90 988702020 gửi 9123

V90X

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90X 988702020 gửi 9123

V70X

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70X 988702020 gửi 9123

V120X

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120X 988702020 gửi 9123

V150X

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150X 988702020 gửi 9123

KM200V

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

KM200V 988702020 gửi 9123

G70D

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

G70D 988702020 gửi 9123

SG90

DATA:  9GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

SG90 988702020 gửi 9123

SG120

Free Nội mạng <20 phút + 40 phút ngoại mạng + 7GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

SG120 988702020 gửi 9123

PT25

Data: 3GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 25.000 ₫

PT25 988702020 gửi 9123

Korea5

1000 phút nội mạng + 500SMS + 250 Phút gọi Hàn Quốc + 10GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

Korea5 988702020 gửi 9123

Korea3

500 phút nội mạng + 150SMS + 100 Phút gọi Hàn Quốc + 5GB

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

Korea3 988702020 gửi 9123

F90U

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

F90U 988702020 gửi 9123

F30

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

F30 988702020 gửi 9123

XL100

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

XL100 988702020 gửi 9123

CM100

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

CM100 988702020 gửi 9123

CPS90

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

CPS90 988702020 gửi 9123

G70N

Free nội mạng <10p + 3GB + 20p NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

G70N 988702020 gửi 9123

FT50T

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 55.000 ₫

FT50T 988702020 gửi 9123

GT45S

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

GT45S 988702020 gửi 9123

KM100S

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

KM100S 988702020 gửi 9123

KM50S

200 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

KM50S 988702020 gửi 9123

KM70S

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

KM70S 988702020 gửi 9123

N100

800 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

N100 988702020 gửi 9123

N50

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

N50 988702020 gửi 9123

DK30

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

DK30 988702020 gửi 9123

VT30K

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

VT30K 988702020 gửi 9123

DT100

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 110.000 ₫

DT100 988702020 gửi 9123

DT50

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 55.000 ₫

DT50 988702020 gửi 9123

QTI60

Nội mạng 600 Phút + 6GB + 60P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 60.000 ₫

QTI60 988702020 gửi 9123

T50D

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

T50D 988702020 gửi 9123

T50N

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

T50N 988702020 gửi 9123

V99

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 99.000 ₫

V99 988702020 gửi 9123

ST70Z

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST70Z 988702020 gửi 9123

ST90SV

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST90SV 988702020 gửi 9123

ST1SV

Data: 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Phí ĐK: 120.000 ₫

ST1SV 988702020 gửi 9123

ST1H

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

Phí ĐK: 90.000 ₫

ST1H 988702020 gửi 9123

DC50

Data: 450MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

DC50 988702020 gửi 9123

DC70

Data: 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

DC70 988702020 gửi 9123

DT38

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 38.000 ₫

DT38 988702020 gửi 9123

DT45

450.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 45.000 ₫

DT45 988702020 gửi 9123

V1SV

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V1SV 988702020 gửi 9123

V199

Free Nội Mạng <20p + 50P NM + 6GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 199.000 ₫

V199 988702020 gửi 9123

V90Z

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90Z 988702020 gửi 9123

HT100

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

HT100 988702020 gửi 9123

DB89

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 100SMS

2GB/ngày trong tỉnh + 2GB ngoài tỉnh

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 89.000 ₫

DB89 988702020 gửi 9123

T200

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

T200 988702020 gửi 9123

V30X

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

V30X 988702020 gửi 9123

PQ70

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

PQ70 988702020 gửi 9123

V200X

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

V200X 988702020 gửi 9123

ST70K

Data: 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

ST70K 988702020 gửi 9123

ST90K

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

ST90K 988702020 gửi 9123

ST150K

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

ST150K 988702020 gửi 9123

V200C

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

V200C 988702020 gửi 9123

V150C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

V150C 988702020 gửi 9123

MP30X

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

MP30X 988702020 gửi 9123

MP50X

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MP50X 988702020 gửi 9123

MP70X

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

MP70X 988702020 gửi 9123

MP90X

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

MP90X 988702020 gửi 9123

MP120X

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

MP120X 988702020 gửi 9123

D500T

DATA: 48GB/12 tháng

Hạn dùng: 360 ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

D500T 988702020 gửi 9123

V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120C 988702020 gửi 9123

V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V90C 988702020 gửi 9123

V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70C 988702020 gửi 9123

V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50C 988702020 gửi 9123

ST10K

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Phí ĐK: 10.000 ₫

ST10K 988702020 gửi 9123

ST5K

Data: 500MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Phí ĐK: 5.000 ₫

ST5K 988702020 gửi 9123

ECOD20

DATA: 1.5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

ECOD20 988702020 gửi 9123

ECOD10

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

ECOD10 988702020 gửi 9123

E10

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

E10 988702020 gửi 9123

UMAX50

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

UMAX50 988702020 gửi 9123

6ST120

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 720.000 ₫

6ST120 988702020 gửi 9123

12ST120

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12ST120 988702020 gửi 9123

12F90U

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12F90U 988702020 gửi 9123

ST12H

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

ST12H 988702020 gửi 9123

V120Z

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

V120Z 988702020 gửi 9123

V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

V120N 988702020 gửi 9123

3V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 360.000 ₫

3V120N 988702020 gửi 9123

6V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 720.000 ₫

6V120N 988702020 gửi 9123

12V120N

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12V120N 988702020 gửi 9123

3V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 360.000 ₫

3V120 988702020 gửi 9123

3V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

3V50C 988702020 gửi 9123

6V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

6V50C 988702020 gửi 9123

12V50C

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 600.000 ₫

12V50C 988702020 gửi 9123

3V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 210.000 ₫

3V70C 988702020 gửi 9123

6V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 420.000 ₫

6V70C 988702020 gửi 9123

12V70C

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 840.000 ₫

12V70C 988702020 gửi 9123

3V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 270.000 ₫

3V90C 988702020 gửi 9123

6V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 540.000 ₫

6V90C 988702020 gửi 9123

12V90C

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12V90C 988702020 gửi 9123

3V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

Phí ĐK: 360.000 ₫

3V120C 988702020 gửi 9123

6V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 720.000 ₫

6V120C 988702020 gửi 9123

12V120C

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12V120C 988702020 gửi 9123

V7C

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

Phí ĐK: 7.000 ₫

V7C 988702020 gửi 9123

3UMAX50

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

Phí ĐK: 150.000 ₫

3UMAX50 988702020 gửi 9123

6UMAX50

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 300.000 ₫

6UMAX50 988702020 gửi 9123

12UMAX50

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 600.000 ₫

12UMAX50 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm