Tổng hợp các gói tháng viettel - Gói cước viettel tháng miễn phí data

Dùng thả ga cả tháng không lo hết tiền, hết data khi đăng ký gói cước tháng của viettel. Bạn hãy lựa chọn gói tháng viettel sao cho phù hợp với mình nhé! Chat với chúng tôi để được tư vấn thêm.

UMAX300

300.000 ₫

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

UMAX300 988702020 gửi 9123

MIMAX200

200.000 ₫

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX200 988702020 gửi 9123

MIMAX125

125.000 ₫

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX125 988702020 gửi 9123

MIMAX90

90.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX90 988702020 gửi 9123

MIMAX70

70.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX70 988702020 gửi 9123

MIMAX450

450.000 ₫

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

MIMAX450 988702020 gửi 9123

MIMAXSV

50.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

MIMAXSV 988702020 gửi 9123

ECOD50

50.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

ECOD50 988702020 gửi 9123

ST150

150.000 ₫

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

ST150 988702020 gửi 9123

KM250V

250.000 ₫

Nội mạng: 1500 phút + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM250V 988702020 gửi 9123

KM300V

300.000 ₫

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

KM300V 988702020 gửi 9123

D90

90.000 ₫

DATA: 10GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D90 988702020 gửi 9123

D200

200.000 ₫

DATA: 20GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D200 988702020 gửi 9123

D120

120.000 ₫

DATA: 12GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D120 988702020 gửi 9123

D70

70.000 ₫

DATA: 7GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D70 988702020 gửi 9123

D50

50.000 ₫

DATA: 3.5GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D50 988702020 gửi 9123

V150

150.000 ₫

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V150 988702020 gửi 9123

F140

120.000 ₫

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F140 988702020 gửi 9123

V380

380.000 ₫

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V380 988702020 gửi 9123

V120

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120 988702020 gửi 9123

ST90

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90 988702020 gửi 9123

F90

90.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

F90 988702020 gửi 9123

B100K

100.000 ₫

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B100K 988702020 gửi 9123

T70K

70.000 ₫

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

T70K 988702020 gửi 9123

F70

70.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F70 988702020 gửi 9123

T50K

50.000 ₫

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

T50K 988702020 gửi 9123

F120

120.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F120 988702020 gửi 9123

F120U

120.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F120U 988702020 gửi 9123

XL90U

90.000 ₫

Data: 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

XL90U 988702020 gửi 9123

V200K

200.000 ₫

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 1 Tháng

V200K 988702020 gửi 9123

V150K

150.000 ₫

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

V150K 988702020 gửi 9123

KM150V

150.000 ₫

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 1 Tháng

KM150V 988702020 gửi 9123

KM120V

120.000 ₫

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM120V 988702020 gửi 9123

KM119

119.000 ₫

750P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM119 988702020 gửi 9123

V90K

90.000 ₫

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90K 988702020 gửi 9123

V70K

70.000 ₫

250P nội mạng + 400MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70K 988702020 gửi 9123

KM69

69.000 ₫

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM69 988702020 gửi 9123

V50S

50.000 ₫

200P nội mạng + 300MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50S 988702020 gửi 9123

XL50

50.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

XL50 988702020 gửi 9123

D30

30.000 ₫

Data: 2.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

 

D30 988702020 gửi 9123

MP30

30.000 ₫

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP30 988702020 gửi 9123

ST200

200.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 100 Phút Ngoại mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST200 988702020 gửi 9123

ST70

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70 988702020 gửi 9123

ST120K

120.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST120K 988702020 gửi 9123

ST120U

120.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

ST120U 988702020 gửi 9123

ST120

120.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 28 Ngày

ST120 988702020 gửi 9123

MIMAX25

25.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAX25 988702020 gửi 9123

MIMAXVAS

100.000 ₫

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAXVAS 988702020 gửi 9123

MIMAXSVVAS

80.000 ₫

Free MobiTV, Mycip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Đọc báo Netnews, Sieuhai + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAXSVVAS 988702020 gửi 9123

MIMAX15VAS

100.000 ₫

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAX15VAS 988702020 gửi 9123

DK50

50.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

DK50 988702020 gửi 9123

KM99

99.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

KM99 988702020 gửi 9123

S30

30.000 ₫

1500 SMS Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

S30 988702020 gửi 9123

EST120

120.000 ₫

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB

Hạn dùng: 30 ngày

EST120 988702020 gửi 9123

T100

100.000 ₫

Gọi nội mạng: 500 Phút

Gọi ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

T100 988702020 gửi 9123

V50

50.000 ₫

Gọi nội mạng: 170 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50 988702020 gửi 9123

V35

35.000 ₫

Gọi nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V35 988702020 gửi 9123

F190

190.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F190 988702020 gửi 9123

V120K

120.000 ₫

Nội mạng: 400 Phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120K 988702020 gửi 9123

V30K

30.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút + 200MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V30K 988702020 gửi 9123

V70

70.000 ₫

250 Phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

V70 988702020 gửi 9123

V79

79.000 ₫

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

V79 988702020 gửi 9123

V100K

100.000 ₫

Free Nội mạng <=20p + 25P NM + 3GB

Hạn Dùng: 07 ngày

V100K 988702020 gửi 9123

MP70

70.000 ₫

Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 30 ngày

MP70 988702020 gửi 9123

KM29

29.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM29 988702020 gửi 9123

KM49

49.000 ₫

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM49 988702020 gửi 9123

KM30S

30.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM30S 988702020 gửi 9123

C2400

200.000 ₫

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C2400 988702020 gửi 9123

C3600

300.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C3600 988702020 gửi 9123

C6000

500.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C6000 988702020 gửi 9123

MP90

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP90 988702020 gửi 9123

V90X

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90X 988702020 gửi 9123

V70X

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70X 988702020 gửi 9123

V120X

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120X 988702020 gửi 9123

V150X

150.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V150X 988702020 gửi 9123

KM200V

200.000 ₫

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM200V 988702020 gửi 9123

G70D

70.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 30 ngày

G70D 988702020 gửi 9123

SG90

90.000 ₫

DATA:  9GB

Hạn dùng: 30 ngày

SG90 988702020 gửi 9123

SG120

120.000 ₫

Free Nội mạng <20 phút + 40 phút ngoại mạng + 7GB

Hạn dùng: 30 ngày

SG120 988702020 gửi 9123

PT25

25.000 ₫

Data: 3GB

Hạn dùng: 30 ngày

PT25 988702020 gửi 9123

Korea5

500.000 ₫

1000 phút nội mạng + 500SMS + 250 Phút gọi Hàn Quốc + 10GB

Hạn dùng: 30 ngày

Korea5 988702020 gửi 9123

Korea3

300.000 ₫

500 phút nội mạng + 150SMS + 100 Phút gọi Hàn Quốc + 5GB

Hạn dùng: 30 ngày

Korea3 988702020 gửi 9123

F90U

90.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

F90U 988702020 gửi 9123

F30

30.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

F30 988702020 gửi 9123

XL100

100.000 ₫

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

XL100 988702020 gửi 9123

CM100

100.000 ₫

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

CM100 988702020 gửi 9123

CPS90

90.000 ₫

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

CPS90 988702020 gửi 9123

G70N

70.000 ₫

Free nội mạng <10p + 3GB + 20p NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

G70N 988702020 gửi 9123

FT50T

55.000 ₫

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

FT50T 988702020 gửi 9123

GT45S

50.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

GT45S 988702020 gửi 9123

KM100S

100.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM100S 988702020 gửi 9123

KM50S

50.000 ₫

200 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM50S 988702020 gửi 9123

KM70S

70.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM70S 988702020 gửi 9123

N100

100.000 ₫

800 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

N100 988702020 gửi 9123

N50

50.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

N50 988702020 gửi 9123

DK30

30.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DK30 988702020 gửi 9123

VT30K

30.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 07 Ngày

VT30K 988702020 gửi 9123

DT100

110.000 ₫

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT100 988702020 gửi 9123

DT50

55.000 ₫

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT50 988702020 gửi 9123

QTI60

60.000 ₫

Nội mạng 600 Phút + 6GB + 60P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

QTI60 988702020 gửi 9123

T50D

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50D 988702020 gửi 9123

T50N

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50N 988702020 gửi 9123

V99

99.000 ₫

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

V99 988702020 gửi 9123

ST70Z

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70Z 988702020 gửi 9123

ST90SV

70.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + Free Data truy cập Tiktok

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90SV 988702020 gửi 9123

ST1SV

120.000 ₫

Data: 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

ST1SV 988702020 gửi 9123

ST1H

90.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

ST1H 988702020 gửi 9123

DC50

50.000 ₫

Data: 450MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DC50 988702020 gửi 9123

DC70

70.000 ₫

Data: 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DC70 988702020 gửi 9123

DT38

38.000 ₫

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT38 988702020 gửi 9123

DT45

45.000 ₫

450.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT45 988702020 gửi 9123

V1SV

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V1SV 988702020 gửi 9123

V199

199.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50P NM + 6GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V199 988702020 gửi 9123

V90Z

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90Z 988702020 gửi 9123

HT100

100.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

HT100 988702020 gửi 9123

DB89

89.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 100SMS

2GB/ngày trong tỉnh + 2GB ngoài tỉnh

Hạn Dùng: 30 Ngày

DB89 988702020 gửi 9123

T200

200.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T200 988702020 gửi 9123

V30X

30.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

V30X 988702020 gửi 9123

PQ70

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

PQ70 988702020 gửi 9123

V200X

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200X 988702020 gửi 9123

ST70K

70.000 ₫

Data: 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70K 988702020 gửi 9123

ST90K

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90K 988702020 gửi 9123

ST150K

150.000 ₫

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST150K 988702020 gửi 9123

V200C

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200C 988702020 gửi 9123

V150C

150.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V150C 988702020 gửi 9123

MP30X

30.000 ₫

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP30X 988702020 gửi 9123

MP50X

50.000 ₫

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP50X 988702020 gửi 9123

MP70X

70.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP70X 988702020 gửi 9123

MP90X

90.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP90X 988702020 gửi 9123

MP120X

120.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP120X 988702020 gửi 9123

D500T

500.000 ₫

DATA: 60GB/12 tháng

Hạn dùng: 360 ngày

D500T 988702020 gửi 9123

V120C

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120C 988702020 gửi 9123

V90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90C 988702020 gửi 9123

V70C

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70C 988702020 gửi 9123

V50C

50.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50C 988702020 gửi 9123

ST10K

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10K 988702020 gửi 9123

ST5K

5.000 ₫

Data: 500MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST5K 988702020 gửi 9123

ECOD20

20.000 ₫

DATA: 1.5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

ECOD20 988702020 gửi 9123

ECOD10

10.000 ₫

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

ECOD10 988702020 gửi 9123

E10

10.000 ₫

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

E10 988702020 gửi 9123

UMAX50N

50.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

UMAX50N 988702020 gửi 9123

6ST120

720.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

6ST120 988702020 gửi 9123

12ST120

1.440.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

12ST120 988702020 gửi 9123

12F90U

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

12F90U 988702020 gửi 9123

ST12H

1.080.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

ST12H 988702020 gửi 9123

V120Z

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120Z 988702020 gửi 9123

V120N

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120N 988702020 gửi 9123

3V120N

360.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V120N 988702020 gửi 9123

6V120N

720.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V120N 988702020 gửi 9123

12V120N

1.440.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V120N 988702020 gửi 9123

3V120

360.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V120 988702020 gửi 9123

3V50C

150.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V50C 988702020 gửi 9123

6V50C

300.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V50C 988702020 gửi 9123

12V50C

600.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V50C 988702020 gửi 9123

3V70C

210.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V70C 988702020 gửi 9123

6V70C

420.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V70C 988702020 gửi 9123

12V70C

840.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V70C 988702020 gửi 9123

3V90C

270.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V90C 988702020 gửi 9123

6V90C

540.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V90C 988702020 gửi 9123

12V90C

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V90C 988702020 gửi 9123

3V120C

360.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V120C 988702020 gửi 9123

6V120C

720.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V120C 988702020 gửi 9123

12V120C

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V120C 988702020 gửi 9123

V7C

7.000 ₫

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

V7C 988702020 gửi 9123

3UMAX50

150.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

3UMAX50 988702020 gửi 9123

6UMAX50

300.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

6UMAX50 988702020 gửi 9123

12UMAX50

600.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

12UMAX50 988702020 gửi 9123

6V200C

1.200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V200C 988702020 gửi 9123

12V200C

2.400.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V200C 988702020 gửi 9123

3V120Z

270.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V120Z 988702020 gửi 9123

6V120Z

540.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V120Z 988702020 gửi 9123

12V120Z

1.080.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V120Z 988702020 gửi 9123

KIDMAX30

30.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 1 tháng

KIDMAX30 988702020 gửi 9123

6KIDMAX30

180.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX30 988702020 gửi 9123

12KIDMAX30

360.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX30 988702020 gửi 9123

KIDMAX50

50.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX50 988702020 gửi 9123

6KIDMAX50

300.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX50 988702020 gửi 9123

12KIDMAX50

600.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX50 988702020 gửi 9123

KIDMAX70

70.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX70 988702020 gửi 9123

6KIDMAX70

420.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX70 988702020 gửi 9123

12KIDMAX70

840.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX70 988702020 gửi 9123

V20S

20.000 ₫

Gọi nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V20S 988702020 gửi 9123

V90S

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90S 988702020 gửi 9123

V300S

300.000 ₫

350 phút gọi liên mạng + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V300S 988702020 gửi 9123

ST5KM

5.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST5KM 988702020 gửi 9123

UMAX50

50.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

UMAX50 988702020 gửi 9123

3UMAX50N

150.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

3UMAX50N 988702020 gửi 9123

6UMAX50N

300.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

6UMAX50N 988702020 gửi 9123

12UMAX50N

600.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

12UMAX50N 988702020 gửi 9123

TR5

50.000 ₫

Data: Có 5 SMS, 5 phút nhận cuộc gọi và gọi đi

Hạn Dùng: 5 Ngày

TR5 988702020 gửi 9123

DR1

50.000 ₫

Data: 400MB

Hạn Dùng: 24H

DR1 988702020 gửi 9123

THAI1

50.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24H

THAI1 988702020 gửi 9123

TX5

75.000 ₫

Data: Có 5 SMS, 5 phút nhận cuộc gọi và gọi đi 

Hạn Dùng: 5 Ngày

TX5 988702020 gửi 9123

HQ5

99.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

HQ5 988702020 gửi 9123

THAI5

99.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

THAI5 988702020 gửi 9123

MI2K

2.000 ₫

Data: 50 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI2K 988702020 gửi 9123

MI3K

3.000 ₫

Data: 100 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI3K 988702020 gửi 9123

MI5K

5.000 ₫

Data: 200 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI5K 988702020 gửi 9123

MI5D

5.000 ₫

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

MI5D 988702020 gửi 9123

WC1

10.000 ₫

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

WC1 988702020 gửi 9123

WC2

20.000 ₫

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

WC2 988702020 gửi 9123

MI5S

5.000 ₫

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

MI5S 988702020 gửi 9123

ST10N

10.000 ₫

Data: 2GB + Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10N 988702020 gửi 9123

G3

9.000 ₫

Data: 3 GB

Hạn Dùng: 3h sau khi đăng ký

G3 988702020 gửi 9123

1N

10.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 1 Ngày

1N 988702020 gửi 9123

3N

30.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

3N 988702020 gửi 9123

7N

70.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

7N 988702020 gửi 9123

30N

300.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

30N 988702020 gửi 9123

90N

900.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

90N 988702020 gửi 9123

180N

1.800.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

180N 988702020 gửi 9123

360N

3.600.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

360N 988702020 gửi 9123

ST30KM

30.000 ₫

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

ST30KM 988702020 gửi 9123

ST50KM

50.000 ₫

DATA: 25 GB

Hạn dùng: 5 Ngày

ST50KM 988702020 gửi 9123

H5

5.000 ₫

DATA: 1 GB

Hạn dùng: 60 Phút 

H5 988702020 gửi 9123

T15K

15.000 ₫

75 phút gọi nội mạng + 150MB

Hạn dùng: 7 Ngày 

T15K 988702020 gửi 9123

DT3

3.000 ₫

Nội mạng: Có 30K gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24H cùng ngày

DT3 988702020 gửi 9123

FT3S

3.000 ₫

Nội mạng: Free Nội mạng cuộc gọi đầu tiên < 10p 

Hạn Dùng: 1 Ngày

FT3S 988702020 gửi 9123

MP5X

5.000 ₫

Nội mạng: 50 phút gọi nội mạng 

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

MP5X 988702020 gửi 9123

FT5

5.000 ₫

Nội mạng: Free 15p/Cuộc gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

FT5 988702020 gửi 9123

V1K

1.000 ₫

Nội mạng: 10 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

V1K 988702020 gửi 9123

V5

5.000 ₫

Nội mạng: 15 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

V5 988702020 gửi 9123

S3

3.000 ₫

Nội mạng: 300 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

S3 988702020 gửi 9123

S5

5.000 ₫

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

S5 988702020 gửi 9123

S10

10.000 ₫

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

S10 988702020 gửi 9123

S20

20.000 ₫

Nội mạng: 1000 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

S20 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm