Tổng hợp các gói tháng viettel - Gói cước viettel tháng miễn phí data

Dùng thả ga cả tháng không lo hết tiền, hết data khi đăng ký gói cước tháng của viettel. Bạn hãy lựa chọn gói tháng viettel sao cho phù hợp với mình nhé! Chat với chúng tôi để được tư vấn thêm.

MIMAX200

200.000 ₫

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX125

125.000 ₫

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX125 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX90

90.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX70

70.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAXSV

50.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

MIMAXSV 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ECOD50

50.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

ECOD50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST150

150.000 ₫

DATA: 28GB + NM <20p

Hạn dùng: 28 Ngày

ST150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM250V

250.000 ₫

Nội mạng: 1500 phút + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM250V 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM300V

300.000 ₫

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

KM300V 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F140

120.000 ₫

Free NM: < 10p + Ngoại Mạng: 60p + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F140 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V380

380.000 ₫

480 phút gọi trong nước + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V380 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST90

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HI90

90.000 ₫

100P Nội Mạng + 30P NM +3GB + 30sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

HI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F90

90.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM + 5GB + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50P NM +2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B150K

150.000 ₫

Nội mạng 500p + 500SMS + 1,5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B100K

100.000 ₫

Nội mạng 500p + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B100K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T80K

80.000 ₫

Nội mạng 500p + 500sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

T80K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T70K

70.000 ₫

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

T70K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F70

70.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 20p + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T50K

50.000 ₫

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

T50K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F120

120.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 40p + 7GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200K

200.000 ₫

Nội Mạng 1000p + 3.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150K

150.000 ₫

Nội Mạng 500p + 2.5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

V150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM150V

150.000 ₫

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM150V 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM120V

120.000 ₫

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM120V 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM119

119.000 ₫

750P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM119 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90K

90.000 ₫

300P nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM69

69.000 ₫

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM69 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

XL50

50.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: 30 ngày

XL50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TOMD10

10.000 ₫

Data: 200 MB

Hạn Dùng: Không Giới Hạn

TOMD10 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP30

30.000 ₫

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST70

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST120K

120.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST120K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B155

155.000 ₫

400 phút Nội Mạng + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B155 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B120D

120.000 ₫

300 phút Nội Mạng + 2GB + 50sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

B120D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM150S

150.000 ₫

350 phút Nội Mạng + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM150S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM200S

200.000 ₫

500 phút Nội Mạng + 5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM200S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM250S

250.000 ₫

600 phút Nội Mạng + 6GB + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM250S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM300S

300.000 ₫

650 phút Nội Mạng + 8GB + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM300S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX25

25.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAX25 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAXVAS

100.000 ₫

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAXVAS 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAXSVVAS

80.000 ₫

Free MobiTV, Mycip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Đọc báo Netnews, Sieuhai + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAXSVVAS 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX15VAS

100.000 ₫

Free MobiTV, Myclip, 5Dmax, Nhạc Keeng, Sieuhai, Đọc báo Netnews + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

MIMAX15VAS 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TD30

30.000 ₫

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

TD30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T400

400.000 ₫

Free NM <60 phút + 100p Ngoại mạng + 15GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T400 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP50

50.000 ₫

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DK50

50.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

DK50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM99

99.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

KM99 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

S30

30.000 ₫

1500 SMS Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

S30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T100

100.000 ₫

Nội mạng: 500 Phút + Ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

T100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V50

50.000 ₫

Gọi nội mạng: 170 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V35

35.000 ₫

Gọi nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V35 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F190

190.000 ₫

Free Nội mạng: < 10 p + Ngoại Mạng: 100p + 9GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

F190 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C30K

30.000 ₫

Nội mạng: 70 phút + 700MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN30

30.000 ₫

50 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN50

50.000 ₫

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN75

75.000 ₫

150 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN75 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN100

100.000 ₫

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN150

150.000 ₫

300 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN200

200.000 ₫

400 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V70

70.000 ₫

250 Phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

V70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V79

79.000 ₫

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

V79 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP70

70.000 ₫

Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 30 ngày

MP70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM29

29.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM29 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM49

49.000 ₫

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM49 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM30N

30.000 ₫

Nội mạng: 80 Phút + 20 phút ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

KM30N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM30S

30.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM30S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM50N

50.000 ₫

Nội mạng: 160 Phút + 40 Phút ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

KM50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C2400

200.000 ₫

Free Nội mạng: <30p + 150p Ngoại mạng + 8GB + 150SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C2400 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C3600

300.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 250p Ngoại mạng + 10GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C3600 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C6000

500.000 ₫

Free Nội mạng: <60p + 500p Ngoại mạng + 30GB + 400SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

C6000 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP90

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C70K

70.000 ₫

Nội mạng: 150 phút + 1.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C70K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V70X

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V70X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120X

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150X

150.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V150X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM200V

200.000 ₫

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM200V 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

PT25

25.000 ₫

Data: 3GB

Hạn dùng: 30 ngày

PT25 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HS50

50.000 ₫

200 phút Nội mạng + 200SMS NM + 2GB

Hạn dùng: 30 ngày

HS50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CM100

100.000 ₫

Data: 10GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

CM100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CPS90

90.000 ₫

Free nội mạng <10p + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

CPS90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FT50T

55.000 ₫

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

FT50T 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

GT45S

50.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

GT45S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM100S

100.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM100S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM50S

50.000 ₫

200 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM50S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM70S

70.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM70S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

N100

100.000 ₫

800 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

N100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

N50

50.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

N50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DK30

30.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DK30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B120

120.000 ₫

Nội mạng 300p + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B140

140.000 ₫

Nội mạng 355p + 1.3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B140 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B190

190.000 ₫

Nội mạng 515p + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B190 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B250

250.000 ₫

Free Nội Mạng <20p +  200p NM + 10GB + 200SMS 

Hạn Dùng: 30 Ngày

B250 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B285

285.000 ₫

Nội mạng 850 Phút + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B285 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B355

355.000 ₫

Nội mạng 1200 Phút + 5.2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B355 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT100

110.000 ₫

Nội mạng 1000 Phút + 750MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT50

55.000 ₫

Nội mạng 323 Phút + 323MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM350S

350.000 ₫

Nội mạng 800 Phút + 9GB + 200SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM350S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

VT38

38.000 ₫

Nội mạng 83 Phút + 830MB + 83 SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

VT38 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B40K

40.000 ₫

Nội mạng 300 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B40K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B50K

50.000 ₫

Nội mạng 300 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

B50K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C120K

120.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C120K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C200K

200.000 ₫

Nội mạng 500 Phút + 6.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

C200K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V99

99.000 ₫

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

V99 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST70Z

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST90SV

70.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + Free Data truy cập Tiktok

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90SV 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST1SV

120.000 ₫

Data: 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

ST1SV 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST1H

90.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày(TBTT)/Tháng(TTTS)

ST1H 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DC50

50.000 ₫

Data: 450MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DC50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DC70

70.000 ₫

Data: 600MB

Hạn Dùng: 30 Ngày

DC70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT38

38.000 ₫

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT38 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT45

45.000 ₫

450.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT45 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90Z

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20P NM + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T200

200.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 150P NM + 150SMS + 8GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T500

500.000 ₫

Free Nội Mạng <60p + 500p NM + 350SMS + 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

T500 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

PQ70

70.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 4GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

PQ70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200X

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 200p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST70K

70.000 ₫

Data: 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST90K

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST150K

150.000 ₫

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200C

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP30X

30.000 ₫

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP30X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP50X

50.000 ₫

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP50X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP70X

70.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP70X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP90X

90.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP90X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP120X

120.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP120X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

E10

10.000 ₫

DATA: 500 MB

Hạn dùng: 30 Ngày

E10 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

UMAX50N

50.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

UMAX50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120Z

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX30

30.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB

Hạn Dùng: 1 tháng

KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX50

50.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KIDMAX70

70.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 1 Tháng

KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V20S

20.000 ₫

Gọi nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V20S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V300S

300.000 ₫

350 phút gọi liên mạng + 6GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V300S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

UMAX50

50.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 Ngày

UMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

30N

300.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

30N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

S10

10.000 ₫

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

S10 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

S20

20.000 ₫

Nội mạng: 1000 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

S20 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST60N

60.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST60N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3ST60N

180.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3ST60N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3ST90N

270.000 ₫

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3ST90N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST90N

90.000 ₫

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

YT30

30.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Youtube

Hạn dùng: 30 Ngày

YT30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FB30

30.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 30 Ngày

FB30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3FB30

90.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 90 Ngày

3FB30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD120

120.000 ₫

DATA: 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

SD120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD150

150.000 ₫

DATA: 3GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

SD150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90B

90.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V90B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120B

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V120B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150B

150.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V150B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V200B

200.000 ₫

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V200B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MXH120

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

MXH120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MXH150

150.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 ngày

MXH150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MXH100

100.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 30 Ngày

MXH100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3MXH100

300.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 90 Ngày

3MXH100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3TV90C

270.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3TV120C

360.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV120C

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V160B

160.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V160B

480.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V180B

540.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 90 Ngày

3V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V180B

180.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV75K

75.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 30 Ngày

TV75K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3TV75K

225.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 90 Ngày

3TV75K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3TV125K

375.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 90 Ngày

3TV125K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV125K

125.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 30 Ngày

TV125K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV95K

95.000 ₫

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 30 Ngày

TV95K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3TV95K

285.000 ₫

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 90 Ngày

3TV95K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD90

90.000 ₫

Data: 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

SD90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3SD90

270.000 ₫

Data: 1.5GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3SD90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3SD120

360.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3SD120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD135

135.000 ₫

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

SD135 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3SD135

405.000 ₫

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3SD135 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T30

30.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Tiktok

Hạn dùng: 30 Ngày

T30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP50S

50.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút + 20 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP50S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP70S

70.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút + 30 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP70S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP90S

90.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút + 40 Phút Ngoại Mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP90S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm