Tổng hợp các gói ngày viettel - Gói cước viettel dùng 1, 3, 5, 7 ngày

Dưới đây là các gói ngày cho thuê bao Viettel. Các bạn có thể chọn gói phù hợp để sử dụng data 4g trong ngày hoặc vài ngày sao cho phù hợp nhất. Ấn "Đăng ký" để đăng ký ngay nhé.

MT20N

20.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

MT20N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST30K

30.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

ST30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST15K

15.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

ST15K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3MI5D

15.000 ₫

Data: 1500MB

Hạn Dùng: 3 ngày

3MI5D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

7MI5D

35.000 ₫

Data: 3500MB

Hạn Dùng: 7 ngày

7MI5D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

15MI5D

75.000 ₫

Data: 7500MB

Hạn Dùng: 15 ngày

15MI5D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI10D

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI10D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI50K

50.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

MI50K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FT50

50.000 ₫

Free NM <10 phút + 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

FT50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

C20K

20.000 ₫

50p Nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

C20K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TD7

15.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

TD7 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V50K

50.000 ₫

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

V50K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST30

30.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

ST30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

EST30

30.000 ₫

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

EST30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI20K

20.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

MI20K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T15D

15.000 ₫

Nội mạng: 150 phút + 150MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

T15D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T20T

20.000 ₫

Nội mạng: 20 phút + 20 tin nhắn

Hạn Dùng: 7 Ngày

T20T 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T20

20.000 ₫

200.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

T20 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

VT10K

10.000 ₫

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 3 Ngày

VT10K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

VT20K

20.000 ₫

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

VT20K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V100K

100.000 ₫

Free Nội mạng <=20p + 25P NM + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 07 ngày

V100K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT10

10.000 ₫

100.000đ vào tài khoản nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

DT10 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP15K

15.000 ₫

Nội mạng: Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 3 ngày

MP15K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP30K

30.000 ₫

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

MP30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TOUR40K

40.000 ₫

100 phút Nội mạng + 7GB

Hạn dùng: 7 ngày

TOUR40K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

F30

30.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 3GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

F30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

VT30K

30.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 07 Ngày

VT30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T50D

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T50N

50.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 2.5GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

T50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

VUI100

100.000 ₫

Data: 10GB

Hạn Dùng: 07 Ngày

VUI100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V30X

30.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 07 Ngày

V30X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST10K

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST5K

5.000 ₫

Data: 500MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST5K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V7C

7.000 ₫

50 Phút Nội Mạng + 500MB + 50 Tin Nhắn

Hạn Dùng: 1 Ngày

V7C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST5KM

5.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST5KM 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI2K

2.000 ₫

Data: 50 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI2K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI3K

3.000 ₫

Data: 100 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI3K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI5K

5.000 ₫

Data: 200 MB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI5K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI5D

5.000 ₫

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

MI5D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI5S

5.000 ₫

Data: 500 MB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

MI5S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST10N

10.000 ₫

Data: 2GB + Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

G3

9.000 ₫

Data: 3 GB

Hạn Dùng: 3h sau khi đăng ký

G3 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

1N

10.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

1N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3N

30.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

3N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

7N

70.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

7N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST30KM

30.000 ₫

DATA: 15 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

ST30KM 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST50KM

50.000 ₫

DATA: 25 GB

Hạn dùng: 5 Ngày

ST50KM 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

H5

5.000 ₫

DATA: 1 GB

Hạn dùng: 60 Phút 

H5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T15K

15.000 ₫

75 phút gọi nội mạng + 150MB

Hạn dùng: 7 Ngày 

T15K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT3

3.000 ₫

Nội mạng: Có 30K gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24H cùng ngày

DT3 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FT3S

3.000 ₫

Nội mạng: Free Nội mạng cuộc gọi đầu tiên < 10p 

Hạn Dùng: 1 Ngày

FT3S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP5X

5.000 ₫

Nội mạng: 50 phút gọi nội mạng 

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

MP5X 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FT5

5.000 ₫

Nội mạng: Free 15p/Cuộc gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

FT5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V1K

1.000 ₫

Nội mạng: 10 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

V1K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V5

5.000 ₫

Nội mạng: 15 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

V5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

S3

3.000 ₫

Nội mạng: 300 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

S3 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

S5

5.000 ₫

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

S5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV7K

7.000 ₫

Data: 1GB + TV360 Standard

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

TV7K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

YT1

3.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Youtube

Hạn dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

YT1 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

YT7

10.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Youtube

Hạn dùng: 7 Ngày

YT7 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V15B

15.000 ₫

Data: Free Nội Mạng <5 Phút + 500MB

Hạn Dùng: 15 Ngày

V15B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V25B

25.000 ₫

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 2GB

Hạn Dùng: 15 Ngày

V25B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V35B

35.000 ₫

Data: Free Nội Mạng <10 Phút + 500MB/Ngày

Hạn Dùng: 15 Ngày

V35B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV35K

35.000 ₫

Data: 7GB (1GB/Ngày)

Hạn Dùng: 07 Ngày

TV35K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TV65K

65.000 ₫

Data: 14GB (1GB/Ngày)

Hạn Dùng: 14 Ngày

TV65K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm