Tổng hợp các gói ngày viettel - Gói cước viettel dùng 1, 5, 10 ngày

Dưới đây là các gói ngày cho thuê bao Viettel. Các bạn có thể chọn gói phù hợp để sử dụng data 4g trong ngày hoặc vài ngày sao cho phù hợp nhất. Ấn "Đăng ký" để đăng ký ngay nhé.

MT20N

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

Phí ĐK: 20.000 ₫

MT20N 988702020 gửi 9123

ST30K

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

ST30K 988702020 gửi 9123

ST15K

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

ST15K 988702020 gửi 9123

3MI5D

Data: 1500MB

Hạn Dùng: 3 ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

3MI5D 988702020 gửi 9123

7MI5D

Data: 3500MB

Hạn Dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 35.000 ₫

7MI5D 988702020 gửi 9123

15MI5D

Data: 7500MB

Hạn Dùng: 15 ngày

Phí ĐK: 75.000 ₫

15MI5D 988702020 gửi 9123

MI10D

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

Phí ĐK: 10.000 ₫

MI10D 988702020 gửi 9123

HQ10

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 250.000 ₫

HQ10 988702020 gửi 9123

DR99

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 99.000 ₫

DR99 988702020 gửi 9123

DR299

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 299.000 ₫

DR299 988702020 gửi 9123

DR150

Data: 500MB

Hạn Dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

DR150 988702020 gửi 9123

DR500

Data: 2GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

DR500 988702020 gửi 9123

CR200

Data: 200MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

CR200 988702020 gửi 9123

CR500

Data: 1GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

CR500 988702020 gửi 9123

CR999

Data: 3GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 999.000 ₫

CR999 988702020 gửi 9123

DR20

Data: 200MB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

DR20 988702020 gửi 9123

DR50

Data: 1GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

DR50 988702020 gửi 9123

MI50K

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MI50K 988702020 gửi 9123

MT10U

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24h trong ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

MT10U 988702020 gửi 9123

FT50

Free NM <10 phút + 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

FT50 988702020 gửi 9123

C20K

50p Nội mạng + 1GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

C20K 988702020 gửi 9123

V50K

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50K 988702020 gửi 9123

MP50

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MP50 988702020 gửi 9123

ST30

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

ST30 988702020 gửi 9123

EST30

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 7GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

EST30 988702020 gửi 9123

MI20K

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

MI20K 988702020 gửi 9123

T15D

Nội mạng: 150 phút + 150MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

T15D 988702020 gửi 9123

T20T

Nội mạng: 20 phút + 20 tin nhắn

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

T20T 988702020 gửi 9123

T20

200.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

T20 988702020 gửi 9123

VT10K

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

VT10K 988702020 gửi 9123

VT20K

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

VT20K 988702020 gửi 9123

DT10

100.000đ vào tài khoản nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

DT10 988702020 gửi 9123

MP15K

Nội mạng: Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 3 ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

MP15K 988702020 gửi 9123

MP30K

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

MP30K 988702020 gửi 9123

TOUR40K

100 phút Nội mạng + 7GB

Hạn dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 40.000 ₫

TOUR40K 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm