Gói Dcom dành riêng cho sim Dcom chuyên để vào mạng

Tổng hợp các gói cước Dcom Viettel chuyên sử dụng để vào mạng. Gói Dcom không dùng để nghe gọi hay nhận tin nhắn. Phù hợp lắp vào bộ phát wifi hay ipad 4G.

D500

500.000 ₫

DATA: 48GB

Hạn dùng: 12 Tháng

D500 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D900

900.000 ₫

DATA: 84GB

Hạn dùng: 12 Tháng

D900 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D300K

300.000 ₫

DATA: 45GB

Hạn dùng: 6 Tháng

D300K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D90

90.000 ₫

DATA: 10GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D200

200.000 ₫

DATA: 20GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D120

120.000 ₫

DATA: 12GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D70

70.000 ₫

DATA: 7GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D50

50.000 ₫

DATA: 3.5GB

Hạn dùng: 30 Ngày

D50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

D30

30.000 ₫

Data: 2.5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

 

D30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm