Gói Dcom dành riêng cho sim Dcom chuyên để vào mạng

Tổng hợp các gói cước Dcom Viettel chuyên sử dụng để vào mạng. Gói Dcom không dùng để nghe gọi hay nhận tin nhắn. Phù hợp lắp vào bộ phát wifi hay ipad 4G.

D500

DATA: 48GB

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 500.000 ₫

D500 988702020 gửi 9123

D900

DATA: 84GB

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 900.000 ₫

D900 988702020 gửi 9123

D300K

DATA: 45GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 300.000 ₫

D300K 988702020 gửi 9123

D90

DATA: 10GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

D90 988702020 gửi 9123

D200

DATA: 20GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

D200 988702020 gửi 9123

D120

DATA: 12GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

D120 988702020 gửi 9123

D70

DATA: 7GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

D70 988702020 gửi 9123

D50

DATA: 3.5GB

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

D50 988702020 gửi 9123

D500T

DATA: 48GB/12 tháng

Hạn dùng: 360 ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

D500T 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm