Gói cước sử dụng quốc tế Viettel

Tổng hợp các gói cước dùng data 4g quốc tế viettel. Truy cập internet mọi nơi trên thế giới. Kết hợp với sử dụng chuyển vùng quốc tế để truy cập internet.

HQ10

250.000 ₫

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

HQ10 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DR99

99.000 ₫

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 3 Ngày

DR99 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DR299

299.000 ₫

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

DR299 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DR150

150.000 ₫

Data: 500MB

Hạn Dùng: 3 Ngày

DR150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DR500

500.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

DR500 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CR200

200.000 ₫

Data: 250MB + 10 SMS, 20phút gọi

Hạn Dùng: 7 Ngày

CR200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CR500

500.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

CR500 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CR999

999.000 ₫

Data: 3GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

CR999 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DR20

20.000 ₫

Data: 200MB

Hạn Dùng: 1 Ngày

DR20 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DR50

50.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

DR50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TR5

50.000 ₫

Data: Có 5 SMS, 5 phút nhận cuộc gọi và gọi đi

Hạn Dùng: 5 Ngày

TR5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DR1

50.000 ₫

Data: 400MB

Hạn Dùng: 24H

DR1 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

THAI1

50.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 24H

THAI1 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TX5

75.000 ₫

Data: Có 5 SMS, 5 phút nhận cuộc gọi và gọi đi 

Hạn Dùng: 5 Ngày

TX5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HQ5

99.000 ₫

Data: 1GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

HQ5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

THAI5

99.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

THAI5 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm