Gói cước sử dụng quốc tế Viettel

Tổng hợp các gói cước dùng data 4g quốc tế viettel. Truy cập internet mọi nơi trên thế giới. Kết hợp với sử dụng chuyển vùng quốc tế để truy cập internet.

HQ10

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 250.000 ₫

HQ10 988702020 gửi 9123

DR99

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 99.000 ₫

DR99 988702020 gửi 9123

DR299

Data: 1 GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 299.000 ₫

DR299 988702020 gửi 9123

DR150

Data: 500MB

Hạn Dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 150.000 ₫

DR150 988702020 gửi 9123

DR500

Data: 2GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

DR500 988702020 gửi 9123

CR200

Data: 200MB

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

CR200 988702020 gửi 9123

CR500

Data: 1GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 500.000 ₫

CR500 988702020 gửi 9123

CR999

Data: 3GB

Hạn Dùng: 10 Ngày

Phí ĐK: 999.000 ₫

CR999 988702020 gửi 9123

DR20

Data: 200MB

Hạn Dùng: 1 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

DR20 988702020 gửi 9123

DR50

Data: 1GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

DR50 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm