Tổng hợp các gói năm viettel - Gói cước dùng cả năm của viettel

Các gói cước dùng cả năm 12 tháng, 6 tháng, 3 tháng dành cho thuê bao viettel. Đăng ký 1 lần dùng mãi. Không lo hết tiền hết data. Ấn "Đăng ký" để đăng ký các bạn nhé!

D500

DATA: 48GB

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 500.000 ₫

D500 988702020 gửi 9123

D900

DATA: 84GB

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 900.000 ₫

D900 988702020 gửi 9123

D300K

DATA: 45GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 300.000 ₫

D300K 988702020 gửi 9123

3F90

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

Phí ĐK: 270.000 ₫

3F90 988702020 gửi 9123

6F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 540.000 ₫

6F90 988702020 gửi 9123

12F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12F90 988702020 gửi 9123

6PS90

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 540.000 ₫

6PS90 988702020 gửi 9123

12XL50

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 600.000 ₫

12XL50 988702020 gửi 9123

12EST120

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB/30 ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12EST120 988702020 gửi 9123

6V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 720.000 ₫

6V120 988702020 gửi 9123

12V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12V120 988702020 gửi 9123

12V90

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12V90 988702020 gửi 9123

6GLI50

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

Phí ĐK: 300.000 ₫

6GLI50 988702020 gửi 9123

12GLI50

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

Phí ĐK: 600.000 ₫

12GLI50 988702020 gửi 9123

6HNI50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

Phí ĐK: 300.000 ₫

6HNI50 988702020 gửi 9123

12HNI50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

Phí ĐK: 600.000 ₫

12HNI50 988702020 gửi 9123

6KTM50

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

Phí ĐK: 300.000 ₫

6KTM50 988702020 gửi 9123

12KTM50

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

Phí ĐK: 600.000 ₫

12KTM50 988702020 gửi 9123

6DLK50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Phí ĐK: 300.000 ₫

6DLK50 988702020 gửi 9123

12DLK50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

Phí ĐK: 600.000 ₫

12DLK50 988702020 gửi 9123

6DCN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

Phí ĐK: 300.000 ₫

6DCN50 988702020 gửi 9123

12DCN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

Phí ĐK: 600.000 ₫

12DCN50 988702020 gửi 9123

6QTI50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

Phí ĐK: 300.000 ₫

6QTI50 988702020 gửi 9123

12QTI50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

Phí ĐK: 600.000 ₫

12QTI50 988702020 gửi 9123

12LDG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lâm Đồng

Phí ĐK: 600.000 ₫

12LDG50 988702020 gửi 9123

6LDG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lâm Đồng

Phí ĐK: 300.000 ₫

6LDG50 988702020 gửi 9123

6QBH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

Phí ĐK: 300.000 ₫

6QBH50 988702020 gửi 9123

12QBH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

Phí ĐK: 600.000 ₫

12QBH50 988702020 gửi 9123

12HTH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Phí ĐK: 600.000 ₫

12HTH50 988702020 gửi 9123

6HTH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

Phí ĐK: 300.000 ₫

6HTH50 988702020 gửi 9123

6PTO50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

Phí ĐK: 300.000 ₫

6PTO50 988702020 gửi 9123

12PTO50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

Phí ĐK: 600.000 ₫

12PTO50 988702020 gửi 9123

6BGG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

Phí ĐK: 300.000 ₫

6BGG50 988702020 gửi 9123

12BGG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

Phí ĐK: 600.000 ₫

12BGG50 988702020 gửi 9123

12NDH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

Phí ĐK: 600.000 ₫

12NDH50 988702020 gửi 9123

6NDH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

Phí ĐK: 300.000 ₫

6NDH50 988702020 gửi 9123

6BDH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

Phí ĐK: 300.000 ₫

6BDH50 988702020 gửi 9123

12BDH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

Phí ĐK: 600.000 ₫

12BDH50 988702020 gửi 9123

12VPC50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Phí ĐK: 600.000 ₫

12VPC50 988702020 gửi 9123

6VPC50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

Phí ĐK: 300.000 ₫

6VPC50 988702020 gửi 9123

6PYN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

Phí ĐK: 300.000 ₫

6PYN50 988702020 gửi 9123

12PYN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

Phí ĐK: 600.000 ₫

12PYN50 988702020 gửi 9123

12HDG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

Phí ĐK: 600.000 ₫

12HDG50 988702020 gửi 9123

6HDG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

Phí ĐK: 300.000 ₫

6HDG50 988702020 gửi 9123

6TNN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Phí ĐK: 300.000 ₫

6TNN50 988702020 gửi 9123

12TNN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

Phí ĐK: 600.000 ₫

12TNN50 988702020 gửi 9123

12LCU50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

Phí ĐK: 600.000 ₫

12LCU50 988702020 gửi 9123

6LCU50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

Phí ĐK: 300.000 ₫

6LCU50 988702020 gửi 9123

6HNM50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

Phí ĐK: 300.000 ₫

6HNM50 988702020 gửi 9123

12HNM50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

Phí ĐK: 600.000 ₫

12HNM50 988702020 gửi 9123

12BKN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Phí ĐK: 600.000 ₫

12BKN50 988702020 gửi 9123

6BKN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

Phí ĐK: 300.000 ₫

6BKN50 988702020 gửi 9123

6BLU50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Phí ĐK: 300.000 ₫

6BLU50 988702020 gửi 9123

12BLU50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bạc Liêu

Phí ĐK: 600.000 ₫

12BLU50 988702020 gửi 9123

12BPC50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

Phí ĐK: 600.000 ₫

12BPC50 988702020 gửi 9123

6BPC50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

Phí ĐK: 300.000 ₫

6BPC50 988702020 gửi 9123

6DBN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Điện Biên

Phí ĐK: 300.000 ₫

6DBN50 988702020 gửi 9123

12DBN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Điện Biên

Phí ĐK: 600.000 ₫

12DBN50 988702020 gửi 9123

12AGG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

Phí ĐK: 600.000 ₫

12AGG50 988702020 gửi 9123

6AGG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

Phí ĐK: 300.000 ₫

6AGG50 988702020 gửi 9123

6CTO50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

Phí ĐK: 300.000 ₫

6CTO50 988702020 gửi 9123

12CTO50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

Phí ĐK: 600.000 ₫

12CTO50 988702020 gửi 9123

12DTP50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Phí ĐK: 600.000 ₫

12DTP50 988702020 gửi 9123

6DTP50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

Phí ĐK: 300.000 ₫

6DTP50 988702020 gửi 9123

6HBH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

Phí ĐK: 300.000 ₫

6HBH50 988702020 gửi 9123

12HBH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

Phí ĐK: 600.000 ₫

12HBH50 988702020 gửi 9123

12HPG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

Phí ĐK: 600.000 ₫

12HPG50 988702020 gửi 9123

6HPG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

Phí ĐK: 300.000 ₫

6HPG50 988702020 gửi 9123

6LSN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lạng Sơn

Phí ĐK: 300.000 ₫

6LSN50 988702020 gửi 9123

12LSN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lạng Sơn

Phí ĐK: 600.000 ₫

12LSN50 988702020 gửi 9123

12NAN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

Phí ĐK: 600.000 ₫

12NAN50 988702020 gửi 9123

6NAN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

Phí ĐK: 300.000 ₫

6NAN50 988702020 gửi 9123

6NTN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Phí ĐK: 300.000 ₫

6NTN50 988702020 gửi 9123

12NTN50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

Phí ĐK: 600.000 ₫

12NTN50 988702020 gửi 9123

12THA50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Phí ĐK: 600.000 ₫

12THA50 988702020 gửi 9123

6THA50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

Phí ĐK: 300.000 ₫

6THA50 988702020 gửi 9123

6TNH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

Phí ĐK: 300.000 ₫

6TNH50 988702020 gửi 9123

12TNH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

Phí ĐK: 600.000 ₫

12TNH50 988702020 gửi 9123

12TVH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

Phí ĐK: 600.000 ₫

12TVH50 988702020 gửi 9123

6TVH50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

Phí ĐK: 300.000 ₫

6TVH50 988702020 gửi 9123

6VLG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Phí ĐK: 300.000 ₫

6VLG50 988702020 gửi 9123

12VLG50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

Phí ĐK: 600.000 ₫

12VLG50 988702020 gửi 9123

12YBI50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

Phí ĐK: 600.000 ₫

12YBI50 988702020 gửi 9123

6YBI50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

Phí ĐK: 300.000 ₫

6YBI50 988702020 gửi 9123

6SLA50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

Phí ĐK: 300.000 ₫

6SLA50 988702020 gửi 9123

12SLA50

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

Phí ĐK: 600.000 ₫

12SLA50 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm