Tổng hợp các gói năm viettel - Gói cước dùng cả năm của viettel

Các gói cước dùng cả năm 12 tháng, 6 tháng, 3 tháng dành cho thuê bao viettel. Đăng ký 1 lần dùng mãi. Không lo hết tiền hết data. Ấn "Đăng ký" để đăng ký các bạn nhé!

D500

DATA: 48GB

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 500.000 ₫

D500 988702020 gửi 9123

D900

DATA: 84GB

Hạn dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 900.000 ₫

D900 988702020 gửi 9123

D300K

DATA: 45GB

Hạn dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 300.000 ₫

D300K 988702020 gửi 9123

3F90

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

Phí ĐK: 270.000 ₫

3F90 988702020 gửi 9123

6F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 540.000 ₫

6F90 988702020 gửi 9123

12F90

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12F90 988702020 gửi 9123

6PS90

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

Phí ĐK: 540.000 ₫

6PS90 988702020 gửi 9123

12XL50

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 600.000 ₫

12XL50 988702020 gửi 9123

12EST120

Miễn phí data, xem, chơi game Liên Quân Mobile

Data: 28GB/30 ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12EST120 988702020 gửi 9123

6V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Phí ĐK: 720.000 ₫

6V120 988702020 gửi 9123

12V120

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Phí ĐK: 1.440.000 ₫

12V120 988702020 gửi 9123

12V90

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

Phí ĐK: 1.080.000 ₫

12V90 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm