Tổng hợp các gói năm viettel - Gói cước dùng cả năm của viettel

Các gói cước dùng cả năm 12 tháng, 6 tháng, 3 tháng dành cho thuê bao viettel. Đăng ký 1 lần dùng mãi. Không lo hết tiền hết data. Ấn "Đăng ký" để đăng ký các bạn nhé!

MIMAX450

450.000 ₫

DATA: 30 GB

Hạn dùng: 6 Tháng

MIMAX450 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TOMD30

30.000 ₫

DATA: 1 GB

Hạn dùng: Không Giới Hạn

TOMD30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3F90

270.000 ₫

Free Nội mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 3 Tháng

3F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6F90

540.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

6F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12F90

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <10p + 15P NM +5GB + 250 SMS / Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

12F90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6PS90

540.000 ₫

Free Nội mạng: <10p + 6GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

6PS90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12XL50

600.000 ₫

Data: 60GB

Hạn Dùng: 12 Tháng

12XL50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p/Tháng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 tháng

12V90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST12H

1.080.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

ST12H 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V90C

270.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V90C

540.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90C

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3UMAX50

150.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

3UMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6UMAX50

300.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

6UMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12UMAX50

600.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

12UMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V200C

1.200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

6V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V200C

2.400.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

12V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX30

180.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX30

360.000 ₫

Nội mạng: 30 Phút + 1GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX50

300.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX50

600.000 ₫

Nội mạng: 50 Phút + 15p NM + 1.5GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KIDMAX70

420.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 7 Tháng

6KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KIDMAX70

840.000 ₫

Nội mạng: 70 Phút + 30p NM + 2GB mỗi tháng

Hạn Dùng: 14 Tháng

12KIDMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3UMAX50N

150.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 3 Tháng

3UMAX50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6UMAX50N

300.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 6 Tháng

6UMAX50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12UMAX50N

600.000 ₫

DATA: 5GB/Tháng

Hạn dùng: 12 Tháng

12UMAX50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

90N

900.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Tháng

90N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

180N

1.800.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

180N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

360N

3.600.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

360N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6ST60N

360.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6ST60N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12ST60N

720.000 ₫

Data: 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12ST60N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12ST90N

1.080.000 ₫

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12ST90N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6ST90N

540.000 ₫

Data: 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6ST90N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6FB30

180.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 180 Ngày

6FB30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12FB30

360.000 ₫

DATA: Miễn Phí Data Truy Cập Facebook

Hạn dùng: 360 Ngày

12FB30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6SD90

540.000 ₫

DATA: 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6SD90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12SD90

1.080.000 ₫

DATA: 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12SD90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6SD120

720.000 ₫

DATA: 2GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6SD120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12SD120

1.440.000 ₫

DATA: 2GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12SD120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6SD150

900.000 ₫

DATA: 3GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6SD150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12SD150

1.800.000 ₫

DATA: 3GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12SD150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12SD70

840.000 ₫

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12SD70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6SD70

420.000 ₫

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6SD70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD70

70.000 ₫

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

SD70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V90B

540.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V90B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V90B

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V90B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V120B

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V120B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V120B

720.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V120B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V150B

900.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V150B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V150B

1.800.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V150B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V200B

2.400.000 ₫

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12V200B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V200B

1.200.000 ₫

Free Nội Mạng: <20P + Ngoại Mạng 100P + 3GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6V200B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12MXH120

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12MXH120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6MXH120

720.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6MXH120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12MXH150

1.800.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 12 Tháng

12MXH150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6MXH150

900.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 6 Tháng

6MXH150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6MXH100

600.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 180 Ngày

6MXH100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12MXH100

1.200.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + MP Tiktok, Youtube, Facebook, Messenger

Hạn dùng: 360 Ngày

12MXH100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TV90C

540.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TV90C

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 30Phút + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12TV90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TV120C

1.440.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TV120C

720.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 50Phút + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6TV120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V160B

960.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V160B

1.920.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12V160B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V180B

2.160.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 360 Ngày

12V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V180B

1.080.000 ₫

Free Nội Mạng: <10Phút + Ngoại Mạng 100Phút + 6GB/Ngày

Hạn dùng: 180 Ngày

6V180B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TV75K

450.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 180 Ngày

6TV75K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TV75K

900.000 ₫

Data: 1GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 360 Ngày

12TV75K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TV125K

1.500.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 360 Ngày

12TV125K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TV125K

750.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 180 Ngày

6TV125K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TV95K

570.000 ₫

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 180 Ngày

6TV95K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TV95K

1.140.000 ₫

Data: 1.5GB/Ngày + Free data TV360

Hạn Dùng: 360 Ngày

12TV95K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6SD135

810.000 ₫

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 180 Ngày

6SD135 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12SD135

1.620.000 ₫

Data: 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 360 Ngày

12SD135 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm