Gói cước cho thuê bao Trả Trước Viettel

Tổng hợp các gói cước chuyên dành cho thuê bao trả trước Viettel. Gói mua thêm để gọi nội ngoại mạng, sms và data Viettel. Dùng kết hợp với các gói cước khác.

KM250V

250.000 ₫

Nội mạng: 1500 phút + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM250V 988702020 gửi 9123

KM300V

300.000 ₫

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

KM300V 988702020 gửi 9123

T70K

70.000 ₫

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

T70K 988702020 gửi 9123

T50K

50.000 ₫

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

T50K 988702020 gửi 9123

KM150V

150.000 ₫

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 1 Tháng

KM150V 988702020 gửi 9123

KM120V

120.000 ₫

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM120V 988702020 gửi 9123

KM119

119.000 ₫

750P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM119 988702020 gửi 9123

KM69

69.000 ₫

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM69 988702020 gửi 9123

MP30

30.000 ₫

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP30 988702020 gửi 9123

MP50

50.000 ₫

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP50 988702020 gửi 9123

DK50

50.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

DK50 988702020 gửi 9123

KM99

99.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

KM99 988702020 gửi 9123

S30

30.000 ₫

1500 SMS Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

S30 988702020 gửi 9123

T100

100.000 ₫

Gọi nội mạng: 500 Phút

Gọi ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

T100 988702020 gửi 9123

V50

50.000 ₫

Gọi nội mạng: 170 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50 988702020 gửi 9123

V35

35.000 ₫

Gọi nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V35 988702020 gửi 9123

T20T

20.000 ₫

Nội mạng: 20 phút + 20 tin nhắn

Hạn Dùng: 7 Ngày

T20T 988702020 gửi 9123

T20

20.000 ₫

200.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

T20 988702020 gửi 9123

VT10K

10.000 ₫

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 3 Ngày

VT10K 988702020 gửi 9123

VT20K

20.000 ₫

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

VT20K 988702020 gửi 9123

V70

70.000 ₫

250 Phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

V70 988702020 gửi 9123

V79

79.000 ₫

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

V79 988702020 gửi 9123

V100K

100.000 ₫

Free Nội mạng <=20p + 25P NM + 3GB

Hạn Dùng: 07 ngày

V100K 988702020 gửi 9123

DT10

10.000 ₫

100.000đ vào tài khoản nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

DT10 988702020 gửi 9123

MP15K

15.000 ₫

Nội mạng: Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 3 ngày

MP15K 988702020 gửi 9123

MP30K

30.000 ₫

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

MP30K 988702020 gửi 9123

MP70

70.000 ₫

Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 30 ngày

MP70 988702020 gửi 9123

KM29

29.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM29 988702020 gửi 9123

KM49

49.000 ₫

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM49 988702020 gửi 9123

KM30S

30.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM30S 988702020 gửi 9123

MP90

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP90 988702020 gửi 9123

KM200V

200.000 ₫

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM200V 988702020 gửi 9123

FT50T

55.000 ₫

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

FT50T 988702020 gửi 9123

GT45S

50.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

GT45S 988702020 gửi 9123

KM100S

100.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM100S 988702020 gửi 9123

KM50S

50.000 ₫

200 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM50S 988702020 gửi 9123

KM70S

70.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

KM70S 988702020 gửi 9123

N100

100.000 ₫

800 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

N100 988702020 gửi 9123

N50

50.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

N50 988702020 gửi 9123

DK30

30.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DK30 988702020 gửi 9123

VT30K

30.000 ₫

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 07 Ngày

VT30K 988702020 gửi 9123

V99

99.000 ₫

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

V99 988702020 gửi 9123

DT38

38.000 ₫

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT38 988702020 gửi 9123

DT45

45.000 ₫

450.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT45 988702020 gửi 9123

MP30X

30.000 ₫

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP30X 988702020 gửi 9123

MP50X

50.000 ₫

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP50X 988702020 gửi 9123

MP70X

70.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP70X 988702020 gửi 9123

MP90X

90.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP90X 988702020 gửi 9123

MP120X

120.000 ₫

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

MP120X 988702020 gửi 9123

V20S

20.000 ₫

Gọi nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

V20S 988702020 gửi 9123

DT3

3.000 ₫

Nội mạng: Có 30K gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24H cùng ngày

DT3 988702020 gửi 9123

FT3S

3.000 ₫

Nội mạng: Free Nội mạng cuộc gọi đầu tiên < 10p 

Hạn Dùng: 1 Ngày

FT3S 988702020 gửi 9123

MP5X

5.000 ₫

Nội mạng: 50 phút gọi nội mạng 

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

MP5X 988702020 gửi 9123

FT5

5.000 ₫

Nội mạng: Free 15p/Cuộc gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

FT5 988702020 gửi 9123

V1K

1.000 ₫

Nội mạng: 10 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

V1K 988702020 gửi 9123

V5

5.000 ₫

Nội mạng: 15 phút gọi nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

V5 988702020 gửi 9123

S3

3.000 ₫

Nội mạng: 300 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: Đến 24h cùng ngày

S3 988702020 gửi 9123

S5

5.000 ₫

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

S5 988702020 gửi 9123

S10

10.000 ₫

Nội mạng: 500 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

S10 988702020 gửi 9123

S20

20.000 ₫

Nội mạng: 1000 tin nhắn nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

S20 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm