Gói cước cho thuê bao Trả Trước Viettel

Tổng hợp các gói cước chuyên dành cho thuê bao trả trước Viettel. Gói mua thêm để gọi nội ngoại mạng, sms và data Viettel. Dùng kết hợp với các gói cước khác.

KM250V

DATA: 1500P NM + 400 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 250.000 ₫

KM250V 988702020 gửi 9123

KM300V

DATA: 1800P NM Và 450sms

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 300.000 ₫

KM300V 988702020 gửi 9123

T70K

Nội mạng 500p + 150sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

T70K 988702020 gửi 9123

T50K

Nội mạng: 200p + 100sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

T50K 988702020 gửi 9123

KM150V

Nội Mạng 850p + 350sms

Hạn Dùng: 1 Tháng

Phí ĐK: 150.000 ₫

KM150V 988702020 gửi 9123

KM120V

650P nội mạng + 250sms

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

KM120V 988702020 gửi 9123

KM119

750P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 119.000 ₫

KM119 988702020 gửi 9123

KM69

350P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 69.000 ₫

KM69 988702020 gửi 9123

MP30

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

MP30 988702020 gửi 9123

MP50

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MP50 988702020 gửi 9123

DK50

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

DK50 988702020 gửi 9123

KM99

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 99.000 ₫

KM99 988702020 gửi 9123

S30

1500 SMS Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

S30 988702020 gửi 9123

T100

Gọi nội mạng: 500 Phút

Gọi ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

T100 988702020 gửi 9123

V50

Gọi nội mạng: 170 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

V50 988702020 gửi 9123

V35

Gọi nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 35.000 ₫

V35 988702020 gửi 9123

T20T

Nội mạng: 20 phút + 20 tin nhắn

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

T20T 988702020 gửi 9123

T20

200.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

T20 988702020 gửi 9123

VT10K

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 3 Ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

VT10K 988702020 gửi 9123

VT20K

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 7 Ngày

Phí ĐK: 20.000 ₫

VT20K 988702020 gửi 9123

V70

250 Phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

V70 988702020 gửi 9123

V79

Nội mạng: 1500 phút + 30 Phút NM + 30 tin nhắn

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 79.000 ₫

V79 988702020 gửi 9123

V100K

Free Nội mạng <=20p + 25P NM + 3GB

Hạn Dùng: 07 ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

V100K 988702020 gửi 9123

DT10

100.000đ vào tài khoản nội mạng

Hạn Dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 10.000 ₫

DT10 988702020 gửi 9123

MP15K

Nội mạng: Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 3 ngày

Phí ĐK: 15.000 ₫

MP15K 988702020 gửi 9123

MP30K

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

MP30K 988702020 gửi 9123

MP70

Free Nội mạng dưới 20 phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

MP70 988702020 gửi 9123

KM29

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 29.000 ₫

KM29 988702020 gửi 9123

KM49

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 49.000 ₫

KM49 988702020 gửi 9123

KM30S

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

KM30S 988702020 gửi 9123

MP90

Free Nội mạng: <20 Phút

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

MP90 988702020 gửi 9123

KM200V

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 200.000 ₫

KM200V 988702020 gửi 9123

FT50T

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 55.000 ₫

FT50T 988702020 gửi 9123

GT45S

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

GT45S 988702020 gửi 9123

KM100S

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

KM100S 988702020 gửi 9123

KM50S

200 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

KM50S 988702020 gửi 9123

KM70S

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

KM70S 988702020 gửi 9123

N100

800 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 100.000 ₫

N100 988702020 gửi 9123

N50

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

N50 988702020 gửi 9123

DK30

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

DK30 988702020 gửi 9123

VT30K

300 phút nội mạng

Hạn Dùng: 07 Ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

VT30K 988702020 gửi 9123

V99

Nội mạng 1500 Phút + 30P NM + 60SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 99.000 ₫

V99 988702020 gửi 9123

DT38

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 38.000 ₫

DT38 988702020 gửi 9123

DT45

450.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

Phí ĐK: 45.000 ₫

DT45 988702020 gửi 9123

MP30X

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 30.000 ₫

MP30X 988702020 gửi 9123

MP50X

Free Nội mạng < 10 phút tối đa 500p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 50.000 ₫

MP50X 988702020 gửi 9123

MP70X

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 70.000 ₫

MP70X 988702020 gửi 9123

MP90X

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 90.000 ₫

MP90X 988702020 gửi 9123

MP120X

Free Nội mạng < 20 phút tối đa 1000p/tháng

Hạn Dùng: 30 ngày

Phí ĐK: 120.000 ₫

MP120X 988702020 gửi 9123
Gói ngày Gói tháng Gói năm