Gói cước theo tỉnh thành cho thuê bao Viettel

Tổng hợp các gói cước x50 x90 dành cho các thuê bao trả trước Viettel sử dụng nội tỉnh được 100GB data với gói x50 hoặc 2Gb/ngày với gói cước x90.

GLI50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Gia Lai

GLI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HNI50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Nội

HNI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KTM50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Kon Tum

KTM50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DLK50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đắk Lắk

DLK50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DCN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đắk Nông

DCN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

QTI50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Trị

QTI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

LDG50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lâm Đồng

LDG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

QBH50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Quảng Bình

QBH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HTH50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

HTH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

PTO50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Phú Thọ

PTO50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BGG50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bắc Giang

BGG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

NDH50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Nam Định

NDH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BDH50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Định

BDH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

VPC50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

VPC50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

PYN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Phú Yên

PYN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HDG50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hải Dương

HDG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TNN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Thái Nguyên

TNN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

LCU50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lai Châu

LCU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BACLIEU90

90.000 ₫

Free Nội mạng <10p + 15p Ngoại mạng + 5GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

BACLIEU90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BACLIEU80

80.000 ₫

Free Nội mạng <30p + 50p Ngoại mạng + 5GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

BACLIEU80 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BACLIEU50

50.000 ₫

Free Nội mạng <30p + 30p Ngoại mạng + 1GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

BACLIEU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CAMAU90

90.000 ₫

Nội mạng 250 Phút + 15p Ngoại mạng + 5GB + 250SMS

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

CAMAU90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CAMAU

80.000 ₫

Free Nội mạng <30 Phút + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

CAMAU 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BACLIEU

80.000 ₫

Free Nội mạng <30 Phút + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

BACLIEU 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HNM50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hà Nam

HNM50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BKN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bắc Kạn

BKN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BLU50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bạc Liêu

BLU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

BPC50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Bình Phước

BPC50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DBN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Điện Biên

DBN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

AGG50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: An Giang

AGG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CTO50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cần Thơ

CTO50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DTP50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Đồng Tháp

DTP50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HBH50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hòa Bình

HBH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

HPG50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Hải Phòng

HPG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

LSN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Lạng Sơn

LSN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

NAN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Nghệ An

NAN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

NTN50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Ninh Thuận

NTN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

THA50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Thanh Hóa

THA50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TNH50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Tây Ninh

TNH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TVH50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Trà Vinh

TVH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

VLG50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Vĩnh Long

VLG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

YBI50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Yên Bái

YBI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SLA50

50.000 ₫

Data: 102GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Sơn La

SLA50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CAMAU80

80.000 ₫

Free Nội mạng <30 Phút + 5GB + 50P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

CAMAU80 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

CAMAU50

50.000 ₫

Free Nội mạng <30 Phút + 1GB + 30P NM

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Cà Mau

CAMAU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DB89

89.000 ₫

Free Nội Mạng <30p + 50P NM + 100SMS

2GB/ngày trong tỉnh + 2GB ngoài tỉnh

Hạn Dùng: 30 Ngày

Tỉnh thành: Điện Biên

DB89 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6GLI50

300.000 ₫

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

6GLI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12GLI50

600.000 ₫

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Gia Lai

12GLI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HNI50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

6HNI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HNI50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

12HNI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KTM50

300.000 ₫

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

6KTM50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KTM50

600.000 ₫

Data: 102GB/tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

12KTM50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6DLK50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

6DLK50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12DLK50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Lắk

12DLK50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6DCN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

6DCN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12DCN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đắk Nông

12DCN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6QTI50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

6QTI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12QTI50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

12QTI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12LDG50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lâm Đồng

12LDG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6LDG50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lâm Đồng

6LDG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6QBH50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

6QBH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12QBH50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

12QBH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HTH50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

12HTH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HTH50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

6HTH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6PTO50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

6PTO50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12PTO50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Thọ

12PTO50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BGG50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

6BGG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BGG50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

12BGG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12NDH50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

12NDH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6NDH50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

6NDH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BDH50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

6BDH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BDH50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

12BDH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12VPC50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

12VPC50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6VPC50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

6VPC50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6PYN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

6PYN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12PYN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Phú Yên

12PYN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HDG50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

12HDG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HDG50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

6HDG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TNN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

6TNN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TNN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thái Nguyên

12TNN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12LCU50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

12LCU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6LCU50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lai Châu

6LCU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HNM50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

6HNM50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HNM50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nam

12HNM50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BKN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

12BKN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BKN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Kạn

6BKN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BLU50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bạc Liêu

6BLU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BLU50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bạc Liêu

12BLU50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BPC50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

12BPC50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BPC50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

6BPC50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6DBN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Điện Biên

6DBN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12DBN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Điện Biên

12DBN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12AGG50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

12AGG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6AGG50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: An Giang

6AGG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6CTO50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

6CTO50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12CTO50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

12CTO50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12DTP50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

12DTP50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6DTP50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

6DTP50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HBH50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

6HBH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HBH50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hòa Bình

12HBH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HPG50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

12HPG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HPG50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Phòng

6HPG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6LSN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Lạng Sơn

6LSN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12LSN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Lạng Sơn

12LSN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12NAN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

12NAN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6NAN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nghệ An

6NAN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6NTN50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

6NTN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12NTN50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

12NTN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12THA50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

12THA50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6THA50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

6THA50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TNH50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

6TNH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TNH50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

12TNH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TVH50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

12TVH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TVH50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Trà Vinh

6TVH50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6VLG50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

6VLG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12VLG50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

12VLG50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12YBI50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

12YBI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6YBI50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Yên Bái

6YBI50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6SLA50

300.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

6SLA50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12SLA50

600.000 ₫

Data: 102GB/Tháng

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Sơn La

12SLA50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12NBH90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Bình

12NBH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6NBH90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Bình

6NBH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6NTN90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

6NTN90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12NTN90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Ninh Thuận

12NTN90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HUE90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Huế

12HUE90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HUE90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Huế

6HUE90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12QTI90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

12QTI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6QTI90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Trị

6QTI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12QBH90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

12QBH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6QBH90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Bình

6QBH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6NDH90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

6NDH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12NDH90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Nam Định

12NDH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6STG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Sóc Trăng

6STG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12STG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Sóc Trăng

12STG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6DTP90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

6DTP90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12DTP90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Tháp

12DTP90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BDH90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

12BDH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BDH90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Định

6BDH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HTH90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

6HTH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HTH90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Tĩnh

12HTH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HDG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

6HDG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HDG90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hải Dương

12HDG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HUG90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hậu Giang

12HUG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HUG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hậu Giang

6HUG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6DNI90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Nai

6DNI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12DNI90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đồng Nai

12DNI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12DNG90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Đà Nẵng

12DNG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6DNG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Đà Nẵng

6DNG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12CTO90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

12CTO90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6CTO90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Cần Thơ

6CTO90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BTN90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Thuận

6BTN90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BTE90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bến Tre

6BTE90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BPC90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

6BPC90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BNH90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Ninh

6BNH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BGG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

6BGG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6BDG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bình Dương

6BDG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6VPC90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

6VPC90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6VLG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

6VLG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6TNH90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

6TNH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6THA90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

6THA90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6QNM90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Nam

6QNM90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6LAN90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Long An

6LAN90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6KGG90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Kiên Giang

6KGG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6HNI90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

6HNI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6VTU90

540.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 6 Tháng

Tỉnh thành: Bà Rịa–Vũng Tàu

6VTU90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BTN90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Thuận

12BTN90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BTE90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bến Tre

12BTE90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BPC90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Phước

12BPC90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BNH90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Ninh

12BNH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BGG90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bắc Giang

12BGG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12BDG90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bình Dương

12BDG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12VPC90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Phúc

12VPC90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12VLG90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Vĩnh Long

12VLG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12TNH90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Tây Ninh

12TNH90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12THA90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Thanh Hóa

12THA90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12QNM90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Quảng Nam

12QNM90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12LAN90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Long An

12LAN90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KTM90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Kon Tum

12KTM90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12KGG90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Kiên Giang

12KGG90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12HNI90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Hà Nội

12HNI90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12VTU90

1.080.000 ₫

Free Nội mạng <20p + 50PNM/tháng + 2GB/ngày

Hạn Dùng: 12 Tháng

Tỉnh thành: Bà Rịa–Vũng Tàu

12VTU90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm