Gói cước cho thuê bao Trả Sau Viettel

Tổng hợp các gói cước mua thêm để gọi ngoại mạng dành cho thuê bao Trả Sau Viettel. Dùng kết hợp với các gói trả sau hiện đang đăng ký.

TN30

30.000 ₫

50 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN50

50.000 ₫

100 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN75

75.000 ₫

150 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN75 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN100

100.000 ₫

200 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN150

150.000 ₫

300 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TN200

200.000 ₫

400 phút gọi ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

TN200 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

B250

250.000 ₫

Free Nội Mạng <20p +  200p NM + 10GB + 200SMS 

Hạn Dùng: 30 Ngày

B250 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
Gói ngày Gói tháng Gói năm