Gói cước cho thuê bao Trả Sau Viettel

Tổng hợp các gói cước mua thêm để gọi ngoại mạng dành cho thuê bao Trả Sau Viettel. Dùng kết hợp với các gói trả sau hiện đang đăng ký.

Gói ngày Gói tháng Gói năm