Đăng ký 3g 4g viettel - Gói cước data viettel

Gói DATA 4G Viettel

ST90

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST70

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST120K

120.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST120K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST90K

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST150K

150.000 ₫

Data: 3GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST150K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD120

120.000 ₫

DATA: 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

SD120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD150

150.000 ₫

DATA: 3GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

SD150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

SD70

70.000 ₫

DATA: 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

SD70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói Data MiMax khác

Các gói Combo Viettel

V200C

200.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 100p Ngoại Mạng + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V200C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

30N

300.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

30N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90B

90.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V90B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120B

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V120B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150B

150.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 80P + 2GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V150B 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MXH120

120.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 30P + 1GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

MXH120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MXH150

150.000 ₫

Free Nội Mạng: <10P + Ngoại Mạng 50P + 1.5GB/Ngày

Hạn dùng: 30 ngày

MXH150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói cước Combo khác

Các gói ngày viettel

MI10D

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI10D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST10K

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

1N

10.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

1N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST15K

15.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

ST15K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3MI5D

15.000 ₫

Data: 1500MB

Hạn Dùng: 3 ngày

3MI5D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

TD7

15.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: 7 Ngày

TD7 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MI20K

20.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 5 Ngày

MI20K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST30K

30.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

ST30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói ngày viettel khác

Gói trả trước Viettel

DK50

50.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

DK50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T100

100.000 ₫

Nội mạng: 500 Phút + Ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

T100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM29

29.000 ₫

Nội mạng: 100 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM29 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM49

49.000 ₫

Nội mạng: 200 Phút

Hạn Dùng: 30 ngày

KM49 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM50N

50.000 ₫

Nội mạng: 160 Phút + 40 Phút ngoại mạng

Hạn Dùng: 30 ngày

KM50N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM200V

200.000 ₫

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM200V 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

FT50T

55.000 ₫

350 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

FT50T 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

GT45S

50.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

GT45S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác

Tin tức & thông báo

Gói ngày Gói tháng Gói năm