Đăng ký 3g 4g viettel - Gói cước data viettel

Gói DATA 4G Viettel

UMAX300

300.000 ₫

Data: 30GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

UMAX300 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX125

125.000 ₫

DATA: 8 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX125 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX90

90.000 ₫

DATA: 5 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MIMAX70

70.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 30 ngày

MIMAX70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST90

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST70

70.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST70 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST120K

120.000 ₫

Data: 2GB/Ngày + 25GB LifeBox

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST120K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST90K

90.000 ₫

Data: 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

ST90K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói Data MiMax khác

Các gói Combo Viettel

V150

150.000 ₫

Free NM: < 20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn dùng: 30 Ngày

V150 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V150C

150.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 3GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V150C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120C

120.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 50p Ngoại Mạng + 2GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V90C

90.000 ₫

Free Nội Mạng <20p + 20p Ngoại Mạng + 1GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V90C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120Z

90.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120Z 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

V120N

120.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 50p + 4GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

V120N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

30N

300.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 150p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 30 Ngày

30N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói cước Combo khác

Các gói ngày viettel

MI10D

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

MI10D 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST10K

10.000 ₫

Data: 2GB

Hạn Dùng: 24h cùng ngày đăng ký

ST10K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

1N

10.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 5 Phút + 5GB

Hạn Dùng: 1 Ngày

1N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST15K

15.000 ₫

DATA: 3 GB

Hạn dùng: 3 Ngày

ST15K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MT20N

20.000 ₫

Data: 5GB

Hạn Dùng: Đến 24h

MT20N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

ST30K

30.000 ₫

DATA: 7 GB

Hạn dùng: 7 Ngày

ST30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3N

30.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 15p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 3 Ngày

3N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

7N

70.000 ₫

Free Nội mạng: <20p + Ngoại Mạng: 35p + 5GB/Ngày

Hạn Dùng: 7 Ngày

7N 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói ngày viettel khác

Gói trả trước Viettel

MP30

30.000 ₫

300P nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP30 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP50

50.000 ₫

Miễn phí gọi nội mạng <20 phút/cuộc

Hạn Dùng: 30 Ngày

MP50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DK50

50.000 ₫

500 Phút Nội Mạng

Hạn dùng: 30 ngày

DK50 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

T100

100.000 ₫

Nội mạng: 500 Phút + Ngoại mạng: 50 Phút

Hạn dùng: 30 ngày

T100 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

MP30K

30.000 ₫

Free Nội mạng dưới 10 phút

Hạn Dùng: 7 ngày

MP30K 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

KM200V

200.000 ₫

Ưu Đãi: 1200P NM + 350 TN nội mạng

Hạn dùng: 30 Ngày

KM200V 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

GT45S

50.000 ₫

500 phút nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

GT45S 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

DT38

38.000 ₫

380.000 Tài khoản khuyến mại nội mạng

Hạn Dùng: 30 Ngày

DT38 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký
⇒ Xem thêm các gói cho thuê bao trả trước khác

Tin tức & thông báo

Gói ngày Gói tháng Gói năm