Tìm kiếm gói cước v50c, gói cước v50c viettel

Tìm được 4 gói tương ứng dưới đây. Ấn "Đăng ký" để kích hoạt gói ngay.

V50C

50.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 30 Ngày

V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

3V50C

150.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 90 Ngày

3V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

6V50C

300.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 180 Ngày

6V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

12V50C

600.000 ₫

Free Nội Mạng <10phút + 3GB

Hạn Dùng: 360 Ngày

12V50C 988702020 gửi 9123
Chi tiết Đăng ký

Tìm kiếm gần đây

v50c
Gói ngày Gói tháng Gói năm