Đăng ký gói WC2 Viettel - Gói Data WC2

WC2 là gói ưu đãi data ngày của Viettel là cho thuê bao di động. Chỉ với 20000đ cho 1 lần đăng ký
Ưu đãi:

Data: 5 GB

Hạn Dùng: 24h Cùng Ngày Đăng Ký

Phí đăng ký: 20.000 ₫
Đăng ký gói wc2 viettel

Với gói WC2 khách hàng được miễn phí 5 GB data tốc độ cao sử dụng đến 24h cùng ngày đăng ký. Hết lưu lượng data, truy cập với tốc độ thông thường.

Chi tiết gói cước WC2 Viettel:

Cước phí đăng ký: 20000đ/lần đăng ký.

Thời gian sử dụng của gói cước: 24h cùng ngày đăng ký

Để đăng ký gói cước WC2 Viettel.

Tài khoản khách hàng phải có ít nhất 20000đ trong tài khoản.

khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: WC2 988702020 gửi 9123

Trong Đó:

988702020 là số đại lý hỗ trợ đăng ký 3G/4G được Viettel ủy quyền.

9123 là tổng đài đăng ký miễn phí dịch vụ Viettel.

Các cú pháp hỗ trợ khi sử dụng gói WC2 Viettel:

Kiểm tra lưu lượng data còn lại: KTTK gửi 191.

Để hủy gói WC2 Viettel soạn theo cú pháp: HUY WC2 gửi 191

Các gói Gói Data viettel khác
MT20N UMAX300 MIMAX200 MIMAX125 MIMAX90 MIMAX70 MIMAX450 MIMAXSV ECOD50 TOMD30 ST30K ST15K ST90 XL90U XL50 3MI5D 7MI5D 15MI5D MI10D TOMD10 ST70 ST120K ST120U ST120 MIMAX25 MIMAXVAS MIMAXSVVAS MIMAX15VAS MI50K MT10U TD30 TD7 12XL50 ST30 EST120 12EST120 EST30 MI20K G70D SG90 PT25 XL100 CM100 ST70Z ST90SV ST1SV ST1H VUI100 DC50 DC70 ST70K ST90K ST150K ST10K ST5K ECOD20 ECOD10 E10 UMAX50N 6ST120 12ST120 ST12H 3UMAX50 6UMAX50 12UMAX50 ST5KM UMAX50 3UMAX50N 6UMAX50N 12UMAX50N MI2K MI3K MI5K MI5D WC1 WC2 MI5S G3 ST30KM ST50KM H5 ST60N 3ST60N 6ST60N 12ST60N 12ST90N 6ST90N 3ST90N ST90N HI20 UMAX70 UMAX90 3UMAX70 6UMAX70 12UMAX70 3UMAX90 6UMAX90 12UMAX90 TV7K ECOD30 YT1 YT7 YT30 FB30 3FB30 6FB30 12FB30 6SD90 12SD90 SD120 6SD120 12SD120 SD150 6SD150 12SD150 12SD70 6SD70 SD70
Gói ngày Gói tháng Gói năm